Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Okrgowe Kolegium Sdziw arrow arrow Terminarz Okrgowej Ligi Juniorw Modszych Gr. I Header Pic
Header Pic

Terminarz Okrgowej Ligi Juniorw Modszych Gr. I Utwrz PDF Drukuj
03.09.2012.

Zgodnie z informacj przekazan na Zebraniu z Klubami bardzo prosz o przekazanie w trybie pilnym informacji do ZOZPN w przypadku zauwaenia pomyki w dacie bd godzinie zawodów.

 

KS Huk Lipiny wycofa si 24.08.2017 r.

LZS Tarpan Korchów wycofa si 31.08.2017 r.

 

 TEMINARZ OKRGOWEJ LIGI JUNIORÓW MODSZYCH GR.I: (jest tosamy z systemem Extranet, w rozwiniciu termin danego meczu)

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,22445.html

 

 

Gospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „JESIE 2017” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: sobota, niedziela, roda), godzin i miejsce rozegrania zawodów. Istnieje moliwo rozegrania zawodów w inne dni za zgod obu klubów, pod warunkiem zgoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów ( oraz zachowania przerwy 48 godzin midzy meczami), w przeciwnym razie wymagana bdzie zgoda obu klubów i opata 20 z (dwadziecia zotych) wniesiona do kasy ZOZPN.

Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wysya listem poleconym do ZOZPN i druyn przeciwnych najpóniej na 7 dni przed rozpoczciem rundy.

Zgodnie z Unifikacj PZPN: CZAS GRY 2x40 minut, obowizuj óte i czerwone kartki, 7 zmian.

Koszty dojazdów i ekwiwalentów dla sdziów wypaca Klub, który peni funkcj gospodarza zawodów.

Podstawa prawna: § 15 ust.3 Zasad Rozgrywek Mistrzowskich w Pice Nonej na terenie LZPN od sezonu 2011/2012.

NIE OBOWIZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH.


Wydzia Gier ZOZPN informuje, e zgodnie z Uchwa Lubelskiego Zwizku Piki Nonej nie obowizuje od tego sezonu sprawdzanie tosamoci zawodników w obecnoci kapitanów obu zespoów przed zawodami. Jednake zgodnie z Przepisami Gry w Pik Non „danie sprawdzenia tosamoci zawodników biorcych udzia w zawodach, przysuguje wycznie kapitanowi druyny. Fakt sprawdzania tosamoci zawodników druyny przeciwnej musi by bezwzgldnie zgoszony sdziemu gównemu zawodów przez kapitana druyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej poowy gry, najpóniej przed ostatnim gwizdkiem koczcym zawody”.


                                                     Ze sportowym pozdrowieniem


                                    Przewodniczcy WG ZOZPN                    Prezes ZOZPN

                                     /-/Henryk Kowalski                           /-/Stanisaw Pryciuk

 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert