Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Okrgowe Kolegium Sdziw arrow arrow Terminarz Okrgowej Ligi Trampkarzy Modszych Header Pic
Header Pic

Terminarz Okrgowej Ligi Trampkarzy Modszych Utwrz PDF Drukuj
11.09.2012.

 Zgodnie z informacj przekazan na Zebraniu z Klubami bardzo prosz o przekazanie w trybie pilnym informacji do ZOZPN w przypadku zauwaenia pomyki w dacie bd godzinie zawodów.


 

TERMINARZ OKRGOWEJ LIGI TRAMPKARZY MODSZYCH: (jest tosamy z systemem Extranet, w rozwiniciu termin danego meczu)

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,22567.htmlGospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „JESIE 2017” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: sobota, niedziela, roda), godzin i miejsce rozegrania zawodów. Istnieje moliwo rozegrania zawodów w inne dni za zgod obu klubów, pod warunkiem zgoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów ( oraz zachowania przerwy 48 godzin midzy meczami), w przeciwnym razie wymagana bdzie zgoda obu klubów i opata 20 z (dwadziecia zotych) wniesiona do kasy ZOZPN.

Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wysya listem poleconym do ZOZPN i druyn przeciwnych najpóniej na 7 dni przed rozpoczciem rundy.
Koszty dojazdów i ekwiwalentów dla sdziów wypaca Klub, który peni funkcj gospodarza zawodów.


Podstawa prawna: § 15 ust.3 Zasad Rozgrywek Mistrzowskich w Pice Nonej na terenie LZPN od sezonu 2011/2012.

OBOWIZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH.


Wydzia Gier ZOZPN informuje, e zgodnie z Uchwa Lubelskiego Zwizku Piki Nonej nie obowizuje od tego sezonu sprawdzanie tosamoci zawodników w obecnoci kapitanów obu zespoów przed zawodami. Jednake zgodnie z Przepisami Gry w Pik Non „danie sprawdzenia tosamoci zawodników biorcych udzia w zawodach, przysuguje wycznie kapitanowi druyny. Fakt sprawdzania tosamoci zawodników druyny przeciwnej musi by bezwzgldnie zgoszony sdziemu gównemu zawodów przez kapitana druyny przed zawodami, w czasie pierwszej lub drugiej poowy gry, najpóniej przed ostatnim
gwizdkiem koczcym zawody”.


                                                        Ze sportowym pozdrowieniem


                        Przewodniczcy WG ZOZPN     Prezes ZOZPN


                           /-/Henryk Kowalski              /-/Stanisaw Pryciuk

 

 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert