Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow aki Starsze rocznik 2010 gr. II Header Pic
Header Pic

aki Starsze rocznik 2010 gr. II Utwrz PDF Drukuj
24.04.2017.
AK STARSZY Gr. II

ROCZNIK 2010

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIE  2018

TELEFONY BD PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZEL MAILEM NUMER TELEFONU I ZGOD NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE


Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

GKS Andoria Mircze
Przemysaw Jecze 518-415-512

2

APN Arena Krasnobród
Marek Margol 512-249-326
3 DKS Gaudium I Zamo Marcin Kobylas
509-770-480

4

DKS Gaudium II Zamo Marcin Kobylas 509-770-480

5

AMSPN Hetman Zamo
Przemysaw Kanarek
508-208-270
6
MLKS Kryszta Werbkowice
Maciej Wójtowicz
534-287-760
  MKS Unia Hrubieszów wycofaa si w dniu 06.09.2018 r.    

Organizator Turnieju ma obowizek przesa informacj który zespó nie stawi si na Turniej.

  MKS Unia Hrubieszów wycofaa si z rozgrywek w dniu 06.09.2018 r.


Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00wolny termin

 

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00APN Arena Krasnobród

 

Termin 3. i miejsce: 23.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00DKS Gaudium I Zamo


Termin 4. i miejsce: 29.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00GKS Andoria Mircze

 

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00MLKS Kryszta Werbkowice

 

Termin 6. i miejsce: 14.10.2018 r. (niedziela) godz. 9:00 AMSPN Hetman Zamo

 

Termin 7. i miejsce: 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12:00 DKS Gaudium II Zamo zmiana godziny na prob klubu

 


 


Skrócony Regulamin Rozgrywek aków - obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOE SPRAWDZI LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki
3x1,55m (dopuszcza si bramki 3x2 m, 5x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert