Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Zasady zgaszanie meczw sparingowych Utwrz PDF Drukuj
19.07.2018.

ZASADY DOTYCZCE PROWADZENIA MECZÓW KONTROLNYCH/TOWARZYSKICH PRZEZ SDZIÓW PIKARSKICH NA TERENIE LUBELSKIEGO ZWIZKU PIKI NONEJ

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO ZWIZKU PIKI NONEJ

1. Klub organizator/gospodarz powinien zgosi termin rozgrywania meczu kontrolnego/towarzyskiego do biura LZPN/OZPN do rody do godz. 13:00 na mecz w weekend i do pitku do godz. 13:00 na mecz wtorek – roda – czwartek z podaniem dokadnej godziny i miejsca rozgrywania zawodów wycznie na druku stanowicym zacznik do niniejszego komunikatu. W przypadku zgoszenia drog elektroniczn na lubelski@zpn.pl (na ternie ZOZPN zozpn@wp,pl ) zaleca si zastosowanie komputera stacjonarnego lub laptopa. Klub powinien sprawdzi potwierdzenie obsady na mecz na stronie www.lzpn.pl w zakadce KS LZPN lub waciwego OZPN.

2. Póniejsze zgoszenie moe spowodowa brak moliwoci delegowania sdziów na zawody.

3. Kolegium Sdziów LZPN/Okrgowe Kolegium Sdziów BOZPN, ChOZPN, ZOZPN zobowizuje si delegowa zespó sdziowski na wszystkie mecze kontrolne/towarzyskie zgoszone wg zasad ust.1.

4. Za przeprowadzone mecze kontrolne/towarzyskie seniorów oraz modzieowe w kategoriach wiekowych A1-A2, sdziom przysuguje wynagrodzenie ryczatowe w kwocie: sdzia 50 z netto i asystenci po 30 z netto. W przypadku tego samego organizatora – drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 45 minut) jeeli mecz prowadzi ten sam zespó sdziowski, to za drugi mecz przysuguje sdziom 50% wynagrodzenia tj. sdzia 25 z netto i asystenci po 15 z netto. 4.1. Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadzi ten sam zespó sdziowski. 4.2. Wypata ryczatu przez organizatora wg zgoszenia do LZPN nastpuje po zakoczonych zawodach.

5. Za mecze kontrolne/towarzyskie pozostaych modszych kategorii wiekowych sdziom przysuguje wynagrodzenie ryczatowe w kwocie: sdzia 30 z netto i asystenci po 20 z netto. W przypadku tego samego organizatora – drugich zawodów w tym samym dniu, na tym samym boisku (tzw. mecz po meczu, przy przerwie czasowej do maks. 30 minut) jeeli mecz prowadzi ten sam zespó sdziowski, to za drugi mecz przysuguje sdziom wynagrodzenia tj. sdzia 20 z netto i asystenci po 15 z netto.

5.1. Nie ma zasady, aby kolejny mecz prowadzi ten sam zespó sdziowski.

5.2. Wypata ryczatu przez organizatora wg zgoszenia do LZPN nastpuje po zakoczonych zawodach.

6. Organizator zawodów musi zapewni zespoowi sdziowskiemu szatni do przebrania si w dogodnych warunkach, speniajc podstawowe warunki sanitarne.

7. Kolegium Sdziów LZPN/OKS BOZPN, ChOZPN, ZOZPN z uwagi na aspekt szkoleniowy delegowa bdzie w miar moliwoci zespó sdziowski w skadzie sdzia + dwóch asystentów.

8. Z przeprowadzonego meczu musi zosta sporzdzone sprawozdanie.

9. Brak realizacji rozliczenia wg zasad jak zapisano w ust. 4 i 5 spowoduje naoenie sankcji dla klubu.

10. Klub gospodarz ponosi odpowiedzialno finansow w penej wysokoci jak w ust. 4, 5 za brak terminowego powiadomienia Zwizku/Okrgu o odwoaniu lub zmiany godziny meczu (zbyteczny przyjazd sdziów na miejsce meczu wg zgoszenia).

Lubelski Zwizek Piki Nonej

 

 

 

Propozycj Zarzdu KS LZPN w tytuowym temacie rozstrzygnito i przyjto do realizacji na posiedzeniu Zarzdu LZPN w dniu 14.06.2018 r.
x1 Dotyczy sdziów pikarskich: KS LZPN, OKS BOZPN, OKS ChOZPN, OKS ZOZPN.
Zawody Zwizkowe/Okrgowe w tym o Puchar Prezesa LZPN/OZPN bd sdziowane bezpatnie.
W rozgrywkach kobiet – III liga traktowana bdzie jako rozgrywki modzieowe poniej kat. A1-A2.
Turnieje na boiskach otwartych, turnieje halowe rozliczane bd na podstawie liczby meczów, liczby godzin – czasu trwania, formy – systemu rozgrywania, rangi, kategorii wiekowych – temat pozostaje do ustalenia.
Zaczniki: 1. Zgoszenie meczu kontrolnego/towarzyskiego.

zgoszenie mecze kontrolnego

 
« poprzedni artyku   nastpny artyku »
Gocimy
Odwiedza nas 16 goci
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Licznik odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert