Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Obsada sdziowska Header Pic
Header Pic

Obsada sdziowska Utwrz PDF Drukuj
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska: stana na 22.09.2017 r. godz. 12:00

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, LKS Metalowiec Goraj,, GKS Orze Tereszpol, GKS Pera Deszkowice, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, PKS Metanoja Lipsko, GKS Sparta abunie, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, GKS Huragan Hrubieszów, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/publikacje/42/1581-S%C4%99dzia%202%202016

 
 

 

  ZAPRASZAMY DO CIEKAWEJ LEKTURY:

  http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,wywiad-z-rafalem-rostkowskim-o-pilce-dzieciecej,artykul,729339,1,13283.html

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 
 
 
 
 
 
 
EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 26 WRZENIA 2017 r. (WTOREK) GODZ. 15:45 -   w Zamociu; OSiR w Zamociu. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU. OBOWIZKOWO KADY SDZIA MA W DNIU EGZAMINÓW OKAZA WAN KART ZDROWIA (NAWET TEN CO NIE BIEGA, BDZIE TO PÓNIEJ WYZNACZNIKIEM DO UJCIA W OBSADZIE).
 
PO EGZAMINACH KONDCYJNYCH, EGZAMIN PISEMNY ODBDZIE SI W SALI DELEGATURY URZDU WOJEWÓDZKIEGO W ZAMOCIU UL. PARTYZANTÓW 3.
PO ZAKOCZONYM EGZAMINIE PISEMNYM BDZIE PRZEPROWADZONE SZKOLENIE PRZEZ ZAPROSZONEGO GOCIA - KOLEG JACKA WALCZYSKIEGO-CZONKA KOMISJI SZKOLENIOWEJ KOLEGIUM SDZIÓW PZPN.
 .
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 23/24.09.2017 r. (S/N)

III LIGA

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 

IV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

N 15

POWILAK-LUBLINIANKA

KLUK

JASINA

KOWALCZUK 

 

 

 

I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

N 11

KS HETMAN-GÓRNIK .

MIL

JDRUSZKO

MACHETA


S 11

AMSPN HETMAN-GÓRNIK .

UCZKA

SZEWCZUK

PRZYCZYNA


S 11-13

ADA-CHEM./NIEDW.

ASZKIEWICZ

OSTROWSKI

TUCKI


S 14-16

TOMASOVIA-MOTOR/GAUD.

BURAK

KOCZEK

UKIEWICZ
II LWJ

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 


III LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 16

ORION-WÓKNIARZ

KURYJ

GIL

SWACHA

 

N 14

KORONA-OLENDER

UCZKA

GÓRSKI

GARBATY

 

N 13

OMEGA-VICTORIA

SOBODA

KOSTRUBAA

GÓRA

 

N 16

UNIA-OLIMPIA

ASZKIEWICZ

BOROWISKI

WAWRYK

 

N 16

HUCZWA-SOKÓ

UKIEWICZ

BURAK

GIL

 

S 16

IGROS-GRYF

LENARD

KOSTRUBAA

KAPON

 

S 16

OSTOJA-OLIMPIAKOS

JASINA

SZCZUREK

SOBODA

 

N 16

ORKAN-GROM

SZEWCZUK

CHABROS

WIERZBICKIKLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 16

COSMOS-RELAX R.

SZYKUA

BARDA

BAKUNIAK


N 15

ORZE-METALOWIEC

FURMANEK

PUPIEC

LIWISKI


N 16

ALEKSANDRIA-TARPAN

PAWZKA

ZABORNIAK

KRUK


N 16

PERA D.-BKITNI

GÓRA

KOSTRUBAA

SOBODA

 

N 14

HUK-TUR

KAPON

SWACHA

NIZIO

 

S 16

TANEW-PIAST

MICHALEC

GÓRSKI

SZYKUA


 


KLASA A - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 16

POGO-GRANICA

KOCZEK

LUTEREK

PRZYCZYNA


N 16

SPARTA W.-PERA T.

WINIARSKI

LENARD

ABA

 

S 15

POTOK-DELTA

CHABROS

SWATOWSKI

BARDA

 

N 16

SZYSZA-SZUMY

WINIARCZYK

KURYJ

RADLISKI

 

S 15

SPARTA .-METANOJA

MIL

BOROWISKI

GARBATY


S 16

ANDORIA-GRAF

RADLISKI

WINIARSKI

GÓRA

 


KLASA B

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

ALWA-HURAGAN

WAKO

SZCZUREK

SADOWSKI


N 16

ALBATROS-ORION J.

KOSTRUBIEC

KIEBISKI

SZAROWOLEC

 

N 16

WRZOS-TARNAWATKA

PAKO

LICHOTA

PODGÓRSKI

 

N 14

WOLA-RUCH

KOCZEK A.

SZCZYGIE

SWATOWSKI

 
WLM

 

Druyny

 

Uwagi

N 11-12;30

AMSPN HETMAN-NIEDWIADEK

KULESZA
S 13

UNIA-JEDYNKA

KASZTELAN P.


 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

METALOWEC-ROZTOCZE

JDRUSZKO

MIL

 

 

N 16

ORION D.-OLIMPIAKOS

we wasnym

zakresie

 

 

N 11

PIAST-RELAX KS.

ZABORNIAK

KRUK

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15:30

OMEGA-KRYSZTA

MACHETA

 

 

 

S 11

HUCZWA-GRYF

LUTEREK

 

 

 

N 13:30

SZYSZA-SZUMY

we wasnym

 

zakresie

 

 

S 11

OSTOJA-KORONA

SZCZUREK

 


 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 14

BKITNI-OLENDER

LIWISKI

 

 

 

R 16:30

TANEW-WÓKNIARZ

PAWZKA

 

 

27.09.2017 r. 

N 12
GROM-WOKNIARZ PAWZKA
    awansem

S 11

ALEKSANDRIA-IGROS

KRUK


 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

TARNAWATKA-HURAGAN

JDRUSZKO

 

 

 

S 16

PERA T.-SPARTA .

JDRUSZKO

 

 

 

S 11

DELTA-OLIMPIA

BOROWISKI


 

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

ORZE T.-COSMOS

FURMANEK

 

 

 

S 11

GRANICA-OLIMPIAKOS

ABA

 


 

S 11

GAUDIUM-SZUMY

SWACHA

 

 

 

S 13

ROZTOCZE-SKORPION

KIEBISKI 

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


GAUDIUM-OLENDER

odwoane

 

 

 

S 14

KRYSZTA-OMEGA

WIERZBICKI

 


 

N 11

GRYF-ORION D.

LUTEREK

 

 

 

S 12

SPARTA W.-POGO

SZCZYGIE 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 10:30

GROM-WÓKNIARZ

PAWZKA

 

 

 

S 11

BEKITNI-OSiR

LIWISKI

 


 

-----

MSPN ROZTOCZE-AMSPN

przeoone

 

 

 

S 11

VICTORIA-SOKÓ

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

-----------

GAUDIUM--GRAF

przeoone

 

 

 

N 11

ZRYW-HUCZWA

LENARD

 


 

S 12

OLIMPIA-KORONA

BARDA

 

 

 

N 13

ORKAN-SZUMY

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 12

AMSPN HETMAN-GRANICA

KOCZEK A.

 

 

 

S 10

GAUDIUM-GRYF

SWACHA

 


 

przeoone

UNIA-OMEGA

KASZTELAN P.

 

 

 

S 12

BIGORAJCZYKI-OSiR

ZABORNIKAK 

PT 15:15

RELAX KS.-PIAST

LIWISKI22.09.2017 r.


OLJM CZW 16

WÓKNIARZ-IGROS LIWISKI


OLM CZW 17:30

WÓKNIARZ-IGROS LIWISKI

 
 

 


 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 26/27.08.2017 r. (S/N)


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

-----------

GROM-OLENDER

przeoony

 

 

 

---------

VICTORIA-WÓKNIARZ

przeoony

 

 

 

N 17

BKITNI-IGROS

we wasnym

zakresie

 

 

----------

TARPAN-TANEW

  przeoony

 

 

 OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

PRZEOONE

BKITNI-GROM

LIWISKI 

 

 

 OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

  WT 16

KRYSZTA-POGO

WIERZBICKI

 

 

19.09.2017 r.


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


BIGORAJCZYKI-RELAX KS.

  

 

 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO

Termin : 05/06.09.2017 r. (WT/R)

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


SPARTA W.-GAUDIUM


 

 

 


POGO-OLENDER

  


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


VICTORIA-BKITNI


 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


HUCZWA-GRAF

  


 

 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO

Termin : 20.09.2017 r. (R)

 
 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

KRYSZTA-POTOK

WIERZBICKI

UKIEWICZ


  
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 16/17.09.2017 r. (S/N)


 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

RELAX KS.-ORION

we wasnym

zakresie

 

 

N 15

OLIMPIAKOS-METALOWIEC

LIWISKI


 

 OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 12

HURAGAN-DELTA

we wlasnym zakresie

 

 

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

OLIMPIAKOS-ORZE T.

KRUK

 

 

 

S 11

COSMOS-RELAX R.

we wlasnym zakresie OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

---------

AMSPN HETMAN-BKITNI

przeoone

 


 

----------

WÓKNIARZ-IGROS

przeoone 

S 13

VICTORIA-BKITNI

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13

ORKAN-OLIMPIA

we wasnym

zakresie

 

 

N 11

KORONA-ZRYW

we wasnym

zakresie


 

--------

GRAF-OLIMP

przeoone 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

RELAX KS.-AMSPN HETMAN

we wasnym

zakresie

 

 

S 12

PIAST-BIGORAJCZYKI

we wasnym

zakresie


 


 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN


 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2017 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert