Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Obsada sdziowska Header Pic
Header Pic

Obsada sdziowska Utwrz PDF Drukuj
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska: stan na dzie 24.07.2017 r. godz. 19:30.

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: LKS Cosmos Józefów, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, GLKS Omega Stary Zamo, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, STS Gryf Gmina Zamo, LKS Metalowiec Goraj, LKS Olimpiakos Tarnogród, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Orze Tereszpol, SP Piast Babice, GKS Relax Ksipol, GKS Relax Radecznica, LZS Tarpan Korchów. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, , GKS Huragan Hrubieszów, PKS Metanoja Lipsko, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, GKS Sparta abunie, LKS Szumy Susiec, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B gr. I: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, KS Wola Róaniecka-Luchów. Klasa B gr. II: GLKS Graf Chodywace, LKS Orkan II Beec, GKS Pera Deszkowice, LZS Duet Wychody Hubale. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

        

PILNE SDZIOWIE GÓWNI!!!

Zarzd OKS ZOZPN informuje, e mecz w Extranecie naley potwierdzi przynajmniej w czwartek, a nie w ostatniej chwili. Przypominamy równie, e rozgrywki w I LWJ M ST i M, II LWJ ST i M, WLTR ST i M, WLM ST i M, III Ligi Kobiet prowadzi LZPN i podaje oficjalne terminy rozgrywek w tych ligach. Informujemy, osoby, które ukoczyy ostatni kurs sdziowski, e istnieje moliwo przesania listy z telefonami do sdziów po wczeniejszym wysaniu emaila z imieniemi i nazwiskiem pod adres zozpn@wp.pl

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                    PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN !!!

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD TEGO SEZONU, SDZIOWIE KTÓRZY NIE BD MIELI UTWORZONEGO KONTA EXTRANET NIE BD UMIESZCZANI W OBSADZIE JAKO SDZIOWIE GÓWNI SENIORÓW, JUNIORÓW I GRUP MODZIEOWYCH ORAZ BD UWZGLDNIANI W OBSADZIE W OSTATNIEJ KOLEJNOCI.

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/publikacje/42/1581-S%C4%99dzia%202%202016

 
 

 

  ZAPRASZAMY DO CIEKAWEJ LEKTURY:

  http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,wywiad-z-rafalem-rostkowskim-o-pilce-dzieciecej,artykul,729339,1,13283.html

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 


 

 

SPRAWOZDANIA Z PUCHARU STAROSTÓW WYPENIAMY W FORMIE

TRADYCYJNEJ(WYPENIONE RCZNIE).

WYNIK Z SMSEM PO ZAKOCZONYCH ZAWODACH WYSYAMY POD NUMER 607-357-517.

 SPARING


 

R 26.07.2017 r. godz. 18 BIGORAJ

ADA-SOKÓ S.  WRÓBEL, BARDA, UCZKA

 

R  26.07.2017 r. godz. 18 STARY ZAMO 

OMEGA-BRAT  SWACHA, WINIARSKI, KOCZEK SZ.


 

R  26.07.2017 r. godz. 18:00 ZAMO ROTUNDA
 
HETMAN-WISA S.  ASZKIEWICZ, KOSTRUBAA, MALCZEWSKI

 

 

S  29.07.2017 r. godz. 11:00 ZAMO OSiR
 
HETMAN-LEGIA  BURAK, SWACHA, KOSTRUBAA
 
 
 


 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 


 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN


 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2017 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert