Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart arrow Obsada sdziowska Header Pic
Header Pic

Obsada sdziowska Utwrz PDF Drukuj
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska: stan 26.05.2017 r. godz. 10:30.

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: LKS Cosmos Józefów, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, GLKS Omega Stary Zamo, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, STS Gryf Gmina Zamo, LKS Metalowiec Goraj, LKS Olimpiakos Tarnogród, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Orze Tereszpol, SP Piast Babice, GKS Relax Ksipol, GKS Relax Radecznica, LZS Tarpan Korchów. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, , GKS Huragan Hrubieszów, PKS Metanoja Lipsko, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, GKS Sparta abunie, LKS Szumy Susiec, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B gr. I: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, KS Wola Róaniecka-Luchów. Klasa B gr. II: GLKS Graf Chodywace, LKS Orkan II Beec, GKS Pera Deszkowice, LZS Duet Wychody Hubale. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

        

PILNE SDZIOWIE GÓWNI!!!

Zarzd OKS ZOZPN informuje, e mecz w Extranecie naley potwierdzi przynajmniej w czwartek, a nie w ostatniej chwili. Przypominamy równie, e rozgrywki w I LWJ M ST i M, II LWJ ST i M, WLTR ST i M, WLM ST i M, III Ligi Kobiet prowadzi LZPN i podaje oficjalne terminy rozgrywek w tych ligach. Informujemy, osoby, które ukoczyy ostatni kurs sdziowski, e istnieje moliwo przesania listy z telefonami do sdziów po wczeniejszym wysaniu emaila z imieniemi i nazwiskiem pod adres zozpn@wp.pl

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                    PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN !!!

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD TEGO SEZONU, SDZIOWIE KTÓRZY NIE BD MIELI UTWORZONEGO KONTA EXTRANET NIE BD UMIESZCZANI W OBSADZIE JAKO SDZIOWIE GÓWNI SENIORÓW, JUNIORÓW I GRUP MODZIEOWYCH ORAZ BD UWZGLDNIANI W OBSADZIE W OSTATNIEJ KOLEJNOCI.

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/publikacje/42/1581-S%C4%99dzia%202%202016

 
 

 

  ZAPRASZAMY DO CIEKAWEJ LEKTURY:

  http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,wywiad-z-rafalem-rostkowskim-o-pilce-dzieciecej,artykul,729339,1,13283.html

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 06 CZERWCA 2017 r. (WTOREK) GODZ. 15:45 -   w Zamociu;

obiektyOSiR. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO

OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ

KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU.

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

  


 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 27/28.05.2017 r. (S/N)III LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

S 12

ORLTA R.-SOA

BURAK

GARBATY

GIL


PT 17

AVIA-WIERNA

ASZKIEWICZ

KOSTRUBAA

SOBODAIV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

N 17

VICTORIA .-LEWART

GARBATY

KDZIORA

BARDA 

 

 

 

I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

N 13

AMSPN HETMAN-BKS

KLUK

SOBODA

SZYKUA 

 

 

 


II LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

R 17:30

UNIA-POM

UKIEWICZ

JASINA

PRZYCZYNA

24.05.2017 r.

S 14:30

GAUDIUM-LUBLINIANKA

SZCZUREK

MICHALEC

LITWIN
III LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 17:30

OMEGA-ORION D.

JASINA

PRZYCZYNA

SZYKUA

 

S 11

OLENDER-GROM

LENARD

CHABROS

PRZYCZYNA

 

S 14-16

IGROS-HUCZWA

KAPON

PUPIEC

GÓRSKI

 

S 14-16

POTOK-VICTORIA

SZEWCZUK

WINIARSKI

SWATOWSKI

 

S 17

SPARTA W.-OLIMPIA

KURYJ

WRÓBEL

BAKUNIAK

 

S 14-16

WÓKNIARZ-COSMOS

KDZIORA

GÓRA

SWACHA

 

N 13

POGO-KORONA

BOROWISKI

ASZKIEWICZ

KAPON

 

N 17

ROZTOCZE-SOKÓ

TUCKI

KOSTRUBAA

GÓRAKLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 16

ALEKSANDRIA-PIAST

GIL

BURAK

LUTEREK


S 12

TARPAN-TANEW

MALCZEWSKI

MIL

UCZKA


N 16

RELAX R.-BKITNI

PAWZKA

PODGÓRSKI

BAKUNIAK


N 17

ORZE T.-METALOWIEC

DZIWURA

MALCZEWSKI

LITWIN

 

S 15-17

OLIMPIAKOS-RELAX KS.

UCZKA

MALCZEWSKI

MIL

 

S 15-17

GRYF-ORION J.

BARDA

LICHOTA

KIEBISKI


 


KLASA A - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 17

ORKAN-II-RUCH

UKIEWICZ

SOBODA

KASZTELAN


S 15-17

DELTA-GRANICA

FURMANEK

PODGÓRSKI

SZCZYGIE

 

S 17

PERA T.-ANDORIA

RADLISKI

LIPSKI

NIZIO

 

S 11

METANOJA-SZUMY

RADLISKI

WAKO

MACHETA

 

N 16

SZYSZA-HURAGAN

SWACHA

LICHOTA

SZYMALA


N 15-17

OSTOJA-SPARTA .

UKIEWICZ

SZCZUREK

WAWRYK

 


KLASA B - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 14

ALWA-HUK

GÓRSKI

SADOWSKI

RADLISKI

 

N 17

ALBATROS-TUR

WRÓBEL

PUPIEC

MISIARZ

 

N 14

WOLA-WRZOS

MISIARZ

PUPIEC

WRÓBEL

 

 

KLASA B - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 14

KRYSZTA II-DUET

CHABROS

LENARD

JASINA

 

N 13

TARNAWATKA-ORKAN II

KOCZEK SZ.

MICHALEC

KOCZEK A.

 

S 16

PERA D.-GRAF

PAWZKA

KOCZEK A.

KOSTRUBIEC

 WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-12:30

GAUDIUM-TOP

LITWIN

KULESZA

WAWRYK 

 

 

 


WLM

 

Druyny

 

Uwagi

N 12-13:30

AMSPN HETMAN-TOP

UCZKA

 

 


 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 13

SKORPION-ALBATROS

we wasnym

zakresie

 

 

CZW 17

TARPAN-OLENDER

PAWZKA


 

01.06.2017 r.

WT 18

PIAST-SZUMY

PAWZKA

 

 

30.05.2017 r.

S 13

ROZTOCZE-TUR

PAWZKA 

 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

HURAGAN-OLIMPIA

we wasnym

 zakresie

 

 

S 11

IGROS-GRYF

JDRUSZKO

 


 

R 17

KORONA-TARNAWATKA

 

 

 

31.05.2017 r.

S 10

SPARTA .-UNIA

KDZIORA 

 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WT 17:30

BKITNI-VICTORIA

we wasnym

zakresie

 

 30.05.2017 r.

S 11

COSMOS-ALEKSANDRIA

we wasnym

zakresie


 

S 11

GRANICA-SZUMY

we wasnym

zakresieS 11

OLIMPIAKOS-SOKÓ

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

GRYF-GAUDIUM

LUTEREK

 

 

Lipsko

  WT 17

KRYSZTA-SPARTA W.

UKIEWICZ

 


30.05.2017 r.

przeoone

OMEGA-SKORPION

KIEBISKI

 

 

 

S 11

OSiR-POGO

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH Gr. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

MSPN ROZTOCZE-SOKÓ

PAWZKA

 

 

 

S 12:30

OSiR-RELAX KS.

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH Gr. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

HUCZWA-OLIMP

we wasnym

zakresie

 

 

S 11

ORKAN-UNIA

we wasnym

zakresie

 

 

  


  
 
 
 
 


 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 

KLASA B - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

CZW 17:30

KRYSZTA II-ORKAN II

KOCZEK SZ.

KOCZEK A.

WAKO

01.06.2017 r. 

 

 

 

 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

PRZEOONE

IGROS-SPARTA .

---------- 

 
 
 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 

ZRYW-SPARTA W.

przeoone

 

 

 

 
 

 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 BRAK SPRAWOZDA:

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 16

TANEW-SZUMY

we wasnym zakresie 

 

 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 14

TANEW-SOKÓ

we wasnym

zakresie


 


 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

OLIMPIAKOS- BKITNI

we wasnym

zakresie

 

 
OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

VICTORIA-SOKÓ

we wasnym

zakresie

 

 

S 11

TANEW-ORZE T.

we wasnym

zakresie

 


 
 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH Gr. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

ORKAN-KORONA

we wasnym

zakresie

 

 

  

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 12:30

OLENDER-PERA T.

we wasnym

zakresie


 

WT 17

KRYSZTA-TARPAN

we wasnym

zakresie

 

06.06.2017 r.

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

OLIMPIAKOS-SZUMY

we wasnym

zakresie

 OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

SPARTA W.-OMEGA

we wasnym

zakresie

 

 


 

 


 

 

  

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN


 
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Header Pic
left unten right unten
© 2017 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert