Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Przepisy gry w rozgrywkach modzieowych LZPN
05.09.2013.

Wydzia gier ZOZPN przedstawia do zapoznania otrzymane z Lubelskiego Zwizku Piki Nonej informacje dotyczce przepisów gry stosowanych w rozgrywkach modzieowych na terenie LZPN w sezonie 2013/2014.

 

PODSTAWOWE PRZEPISY GRY W ROZGRYWKACH MODZIEOWYCH LUBELSKIEGO ZPN na sezon 2013/2014

PODSTAWOWE PRZEPISY GRY DLA KATEGORII MLODZIEOWYCH w sezonie 2013-2014

ROZGRYWKI MODZIEOWE W KATEGORIACH ORLIK I AK w sezonie 2013/2014


 
Terminarze grup modzieowych ZOZPN runda jesienna sezonu 2013/2014
05.09.2013.

Wydzia gier ZOZPN informuje, e opracowane zostay terminarze rozgrywek grup modzieowych:

- Okrgowej Ligi Juniorów Modszych

- Okrgowej Ligi Trampkarzy Starszych Gr. I i Gr. II

- Okrgowej Ligi Trampkarzy Modszych Gr. I i Gr. II

- Okrgowej Ligi Modzików Modszych

w rundzie jesiennej sezonu 2013/2014.

Terminarze dostepne s w zakadce Terminarze w Menu Gównym.

 
Spotkanie organizacyjne w sprawie rozgrywek Orlikw Starszych i Modszych
04.09.2013.
Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e dnia 09 wrzenia 2013 r. (poniedziaek) godz. 16:00 w biurze ZOZPN odbdzie si spotkanie organizacyjne w sprawie formuy i terminów rozgrywek Orlików Starszych i Orlików Modszych. Z uwagi na wano poruszanych kwestii obecno przedstawicieli klubów zgoszonych do tych rozgrywek jest niezbdna.
 
Komunikat z losowania Pucharu Polski na szczeblu ZOZPN
29.08.2013.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e dnia 29 sierpnia 2013 r. w obecnoci przedstawlicieli Klubów KS Pogo 96 aszczówka: Konrad Koda i Pawe Babiarz oraz Marian Pulikowski z GKS Ostoja Skierbieszów dokonano losowania drabinki Pucharu Polski na szczeblu Okrgu Zamojskiego.

  

Czytaj cao
 
Informacja dla Szkoleniowcw
27.08.2013.

Stowarzyszenie Trenerów Piki Nonej, w porozumieniu z Kierownictwem i sztabem trenerskim SA Górnik Zabrze, umoliwia zorganizowanej grupie trenerów (czonków Stowarzyszenia) obserwacj cyklu zaj pierwszej druyny w dniach 9-16 wrzenia 2013 r.

 

Czytaj cao
 
Terminy rozpoczcia i podzia na grupy rozgrywek sezonu 2013/2014 w Grupach Modzieowych
26.08.2013.
Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej informuje, e dokonano podziau na grupy oraz ustalono terminy rozpoczcia rozgrywek w poszczególnych rocznikach:
Czytaj cao
 
Czasopismo Trener nr 3/2013
23.08.2013.
Informujemy, e w zakadce czasopisma jest do pobrania najnowszy numer Trener 3/2013.  Zachcamy do lektury.
 
Komunikat do Klubw Klasy A i Klasy B
19.08.2013.
Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej zwraca si z uprzejm prob do Klubów Klasy A gr. I i Klasy A gr. II oraz Klasy B gr. I i Klasy B gr. II aby w miar moliwoci wyznacza mecze w  terminach sobotnich. Pozwoli to zapewni pen obsad sdziowsk na zawody.
 
Fuzja Rakovii Rakwka i Relaxu Ksipol
16.08.2013.
Informujemy, e nastpia fuzja KS Rakovia Rakówka i GKS Relax Ksipol. Nowa nazwa po fuzji to GKS Rakovia-Relax Ksipol. Pierwszy zespó bdzie wystpowa w Klasie A gr. I (wczeniejsza nazwa GKS Relax Ksipol), a rezerwy GKS Rakovia-Relax II Ksipol w Klasie B Gr. I.
 
Uroczyste podsumowanie sezonu 2012/2013
11.08.2013.

W dniu 9 sierpnia br. w klubie Aspirant w Zamociu odbyo si Uroczyste Podsumowanie Sezonu 2012/2013. Udzia wzili przedstawiciele klubów z terenu dziaania Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej. Na spotkaniu zostay wrczone puchary za awanse do wyszych lig i klas rozgrywkowych oraz okolicznociowe czeki dla druyn, które zajy premiowane miejsca w swoich klasach rozgrywkowych.Puchary i nagrody wrczali: Prezes ZOZPN Stanisaw Pryciuk, Sekretarz ZOZPN Tadeusz Gontarz oraz Czonek Zarzdu ZOZPN Kazimierz Mayska. Na spotkaniu omówiono równie stan przygotowa i zagadnienia zwizane z najbliszym sezonem 2013/2014. Dostpne s równie zdjcia z Podsumowania, których autorem jest redaktor Piotr Orzechowski z Kroniki Tygodnia.

Czytaj cao
 
Interpretacja "zawodnik wolny"
09.08.2013.
Interpretacja dot. zawodnika wolnego.
1. Przypominamy, e transfer zawodnika wolnego jest niedopuszczalny. Tym samym nie wolno
zawiera umów transferowych w przypadkach „zawodników wolnych”.
2. Zawodnikiem wolnym jest zawodnik, który :
- nie jest zwizany z klubem adn umow bd kontraktem;
- nie ma obowizujcej deklaracji gry amatora ( nie podpisa deklaracji na sezon 2013/14);
- na podstawie decyzji Wydziau Gier PZPN lub ZPN ( rozwizanie kontraktu);
- przez ostatnie 12 m-cy nie bra udziau w adnych rozgrywkach pikarskich w Polsce i za 
granica.
W przypadku takich zawodników klub pozyskujcy zobowizany jest przedoy owiadczenie 
klubu odstpujcego o wyganiciu umowy z zawodnikiem bd braku podpisanej przez niego 
deklaracji gry.
Niezalenie od kwestii zmiany barw klubowych zawodnika, klubowi odstpujcemu 
przysuguje wobec klubu pozyskujcego roszczenie o zapat ekwiwalentu za wyszkolenie bd 
opaty ryczatowej wynikajcej z obowizujcych przepisów.
Transfer czasowy (w trakcie okienka letniego) moliwy jest tylko i wycznie po podpisaniu deklaracji gry amatora  przez zawodnika  do macierzystego klubu przez podpisaniem umowy czasowej midzy danymi klubami.
 
Terminy zmian barw klubowych przez zawodnikw
09.08.2013.

wycig

2. Zmiana przynalenoci klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niszych klas
rozgrywkowych moe nastpi w okresie jednego z dwóch okresów transferowych
(tzw. okien transferowych) przypadajcych kadego roku w terminach:
1) od 1 lipca do 31 sierpnia;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczcia si rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej
w której wystpuje klub pozyskujcy

 4. Zmiana przynalenoci klubowej zawodników do lat 16 moe nastpi w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadajcych kadego roku w terminach:
1) od 1 lipca do 30 wrzenia;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczcia si rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie
rozgrywkowej w której wystpuje klub pozyskujcy .
5. W przypadku zoenia przez klub pozyskujcy kompletu dokumentów, o których mowa w
§ 31 w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i
uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskujcym moe nastpi take po tym terminie.

Prosimy kluby, które maj przeprowadzi jeszcze transfery (Kl. "O", Kl. "A", Kl. "B") o zgaszanie do 31 sierpnia wcznie wszystkich transferów. 

 
Nowe dokumenty na sezon 2013/2014
04.07.2013.

Informujemy, e w dziale Do pobrania-Dokumenty zwiazkowe-Dokumenty licencyjne 2013 umieszczone zostay nowe dokumentu:

- zgoszenie do rozgrywek w sezonie 2013/2014

- wymogi licencyjne dla klubów na sezon 2013/2014

-  formularz dotyczcy podstawowych danych klubów dla potrzeb LZPN

Dokumenty mona pobra tutaj

Jednoczenie informujemy, e w dziale Do Pobrania-Okrgowe Kolegium Sdziów do pobrania jest równie najnowszy Okólnik FIFA Nr 1632 z czerwca 2013

 
UWAGA SZKOLENIOWCY KLUBW LUBELSKIEGO ZWIZKU PIKI NONEJ
04.07.2013.
INFORMUJEMY/przypominamy, e zgodnie z Uchwa nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie licencji trenerskich uprawniajcych do prowadzenia zespoów III ligi oraz niszych lig i klas rozgrywkowych piki nonej seniorów, modzieowych i dziecicych udzia w kursokonferencjach jest warunkiem przeduenia licencji (kady szkoleniowiec powinien wzi udzia w minimum dwóch szkoleniach rocznie)
Czytaj cao
 
Nowy druk sprawozdania sdziowskiego i zacznika
12.04.2013.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej informuje, e od rundy Wiosna 2013 sezon 2012/2013 obowizuje nowy druk sprawozdania z zawodów oraz zacznika do sprawozdania. Oba druki s do pobrania w dziale do pobrania - Okrgowe Kolegium Sdziów oraz pod poniszymi linkami:

- sprawozdanie

- zacznik

 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 369 - 384 z 395
Gocimy
Odwiedza nas 3 goci
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Licznik odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2017 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert