Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

Czasopismo Trener nr 3/2013
23.08.2013.
Informujemy, e w zakadce czasopisma jest do pobrania najnowszy numer Trener 3/2013.  Zachcamy do lektury.
 
Komunikat do Klubw Klasy A i Klasy B
19.08.2013.
Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej zwraca si z uprzejm prob do Klubów Klasy A gr. I i Klasy A gr. II oraz Klasy B gr. I i Klasy B gr. II aby w miar moliwoci wyznacza mecze w  terminach sobotnich. Pozwoli to zapewni pen obsad sdziowsk na zawody.
 
Fuzja Rakovii Rakwka i Relaxu Ksipol
16.08.2013.
Informujemy, e nastpia fuzja KS Rakovia Rakówka i GKS Relax Ksipol. Nowa nazwa po fuzji to GKS Rakovia-Relax Ksipol. Pierwszy zespó bdzie wystpowa w Klasie A gr. I (wczeniejsza nazwa GKS Relax Ksipol), a rezerwy GKS Rakovia-Relax II Ksipol w Klasie B Gr. I.
 
Uroczyste podsumowanie sezonu 2012/2013
11.08.2013.

W dniu 9 sierpnia br. w klubie Aspirant w Zamociu odbyo si Uroczyste Podsumowanie Sezonu 2012/2013. Udzia wzili przedstawiciele klubów z terenu dziaania Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej. Na spotkaniu zostay wrczone puchary za awanse do wyszych lig i klas rozgrywkowych oraz okolicznociowe czeki dla druyn, które zajy premiowane miejsca w swoich klasach rozgrywkowych.Puchary i nagrody wrczali: Prezes ZOZPN Stanisaw Pryciuk, Sekretarz ZOZPN Tadeusz Gontarz oraz Czonek Zarzdu ZOZPN Kazimierz Mayska. Na spotkaniu omówiono równie stan przygotowa i zagadnienia zwizane z najbliszym sezonem 2013/2014. Dostpne s równie zdjcia z Podsumowania, których autorem jest redaktor Piotr Orzechowski z Kroniki Tygodnia.

Czytaj cao
 
Interpretacja "zawodnik wolny"
09.08.2013.
Interpretacja dot. zawodnika wolnego.
1. Przypominamy, e transfer zawodnika wolnego jest niedopuszczalny. Tym samym nie wolno
zawiera umów transferowych w przypadkach „zawodników wolnych”.
2. Zawodnikiem wolnym jest zawodnik, który :
- nie jest zwizany z klubem adn umow bd kontraktem;
- nie ma obowizujcej deklaracji gry amatora ( nie podpisa deklaracji na sezon 2013/14);
- na podstawie decyzji Wydziau Gier PZPN lub ZPN ( rozwizanie kontraktu);
- przez ostatnie 12 m-cy nie bra udziau w adnych rozgrywkach pikarskich w Polsce i za 
granica.
W przypadku takich zawodników klub pozyskujcy zobowizany jest przedoy owiadczenie 
klubu odstpujcego o wyganiciu umowy z zawodnikiem bd braku podpisanej przez niego 
deklaracji gry.
Niezalenie od kwestii zmiany barw klubowych zawodnika, klubowi odstpujcemu 
przysuguje wobec klubu pozyskujcego roszczenie o zapat ekwiwalentu za wyszkolenie bd 
opaty ryczatowej wynikajcej z obowizujcych przepisów.
Transfer czasowy (w trakcie okienka letniego) moliwy jest tylko i wycznie po podpisaniu deklaracji gry amatora  przez zawodnika  do macierzystego klubu przez podpisaniem umowy czasowej midzy danymi klubami.
 
Terminy zmian barw klubowych przez zawodnikw
09.08.2013.

wycig

2. Zmiana przynalenoci klubowej zawodników do klubów III ligi oraz niszych klas
rozgrywkowych moe nastpi w okresie jednego z dwóch okresów transferowych
(tzw. okien transferowych) przypadajcych kadego roku w terminach:
1) od 1 lipca do 31 sierpnia;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczcia si rozgrywek w rundzie wiosennej klasie rozgrywkowej
w której wystpuje klub pozyskujcy

 4. Zmiana przynalenoci klubowej zawodników do lat 16 moe nastpi w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien transferowych) przypadajcych kadego roku w terminach:
1) od 1 lipca do 30 wrzenia;
2) od 1 lutego do dnia rozpoczcia si rozgrywek w rundzie wiosennej w klasie
rozgrywkowej w której wystpuje klub pozyskujcy .
5. W przypadku zoenia przez klub pozyskujcy kompletu dokumentów, o których mowa w
§ 31 w terminie przewidzianym w danym okresie transferowym, wówczas potwierdzenie i
uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskujcym moe nastpi take po tym terminie.

Prosimy kluby, które maj przeprowadzi jeszcze transfery (Kl. "O", Kl. "A", Kl. "B") o zgaszanie do 31 sierpnia wcznie wszystkich transferów. 

 
Nowe dokumenty na sezon 2013/2014
04.07.2013.

Informujemy, e w dziale Do pobrania-Dokumenty zwiazkowe-Dokumenty licencyjne 2013 umieszczone zostay nowe dokumentu:

- zgoszenie do rozgrywek w sezonie 2013/2014

- wymogi licencyjne dla klubów na sezon 2013/2014

-  formularz dotyczcy podstawowych danych klubów dla potrzeb LZPN

Dokumenty mona pobra tutaj

Jednoczenie informujemy, e w dziale Do Pobrania-Okrgowe Kolegium Sdziów do pobrania jest równie najnowszy Okólnik FIFA Nr 1632 z czerwca 2013

 
UWAGA SZKOLENIOWCY KLUBW LUBELSKIEGO ZWIZKU PIKI NONEJ
04.07.2013.
INFORMUJEMY/przypominamy, e zgodnie z Uchwa nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie licencji trenerskich uprawniajcych do prowadzenia zespoów III ligi oraz niszych lig i klas rozgrywkowych piki nonej seniorów, modzieowych i dziecicych udzia w kursokonferencjach jest warunkiem przeduenia licencji (kady szkoleniowiec powinien wzi udzia w minimum dwóch szkoleniach rocznie)
Czytaj cao
 
Nowy druk sprawozdania sdziowskiego i zacznika
12.04.2013.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej informuje, e od rundy Wiosna 2013 sezon 2012/2013 obowizuje nowy druk sprawozdania z zawodów oraz zacznika do sprawozdania. Oba druki s do pobrania w dziale do pobrania - Okrgowe Kolegium Sdziów oraz pod poniszymi linkami:

- sprawozdanie

- zacznik

 
Opaty za delegacje sdziowskie przez ZOZPN
20.03.2013.

Image 

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e istnieje moliwo rozliczania wypat za delegacje sdziowskie przez biuro ZOZPN (dotyczy rundy wiosennej 2013). Termin na dokonanie caoci wpaty przed rozpoczciem rundy wiosennej 2013 r. Szczegóowych informacji udziela Gówna Ksigowa ZOZPN Pani Stanisawa Stochmalska. 

 
Informacja PZPN dotyczca transferw czasowych
03.02.2013.

Image 

W zwizku ze zgaszanymi przez kluby pikarskie wtpliwociami dotyczcymi stosowania § 45 ust. 1 Uchway nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarzdu PZPN w sprawie statusu zawodników wystpujcych w polskich klubach pikarskich oraz zasad zmian przynalenoci klubowej w odniesieniu do moliwoci zawarcia aneksu przeduajcego okres obowizywania umowy transferu czasowego zawodnika o statusie amatora, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przekazuje opini w przedmiotowej sprawie.

dokument dostepny tutaj

 
Skadamy tylko formularze zawodnika PZPN, ale nie pacimy
22.01.2013.

Image 

Polski Zwizek Piki Nonej informuje, i decyzj Zarzdu PZPN, zakoczona zostaa produkcja elektronicznych kart identyfikacyjnych dla zawodników. W zwizku z powyszym zwracamy si do klubów i zawodników z prob o niewpacanie na konto PZPN opaty za wydanie karty. 
W dalszym cigu obowizuj regulacje dotyczce rejestracji zawodników poprzez formularz rejestracyjny w systemie Extranet PZPN, jak i formularze papierowe. Szczegóowe wytyczne, dotyczce nowej procedury rejestracyjnej, zostan w najbliszych dniach przekazane do Wojewódzkich Zwizków Piki Nonej.

 
"Polska Pika", "Trener" oraz "Sdzia" tylko w formie elektronicznej
21.01.2013.

Image 

Polski Zwizek Piki Nonej informuje, e czasopisma: "Polska Pika", "Trener" oraz "Sdzia", od 1 stycznia 2013 r.  nie bd przygotowywane w formie drukowanej. PZPN postanowi wydawa je tylko w formie elektronicznej. Bd dostpne do pobrania na oficjalnej stronie www.pzpn.pl

 
Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorw Starszych i Juniorw Modszych
02.09.2012.

Image 

Uchwaa nr VIII/190 Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie przyjcia Regulaminu Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1 ,B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013.

 

 

Czytaj cao
 
Link do systemu Extranet
30.08.2012.

 Image

Pod podanym poniej linkiem na stronie Polskiego Zwizku Piki Nonej znajduje si wykaz zarejestrowanych Klubów i zawodników z terenu dziaania Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej oraz inne przydatne informacje.

http://www.pzpn.pl/index.php/zpn/list/7/1

 

 

 

 
««  start « poprz. 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 465 - 480 z 485
Gocimy
Odwiedza nas 24 goci
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Licznik odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert