Joomla Files Webdesign Erfurt
Header Pic   Header Pic
Header Pic  PfeilStart Header Pic
Header Pic
Spacer Pic

UWAGA SZKOLENIOWCY KLUBW LUBELSKIEGO ZWIZKU PIKI NONEJ
04.07.2013.
INFORMUJEMY/przypominamy, e zgodnie z Uchwa nr VII/190 z dnia 6 maja 2009 roku Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie licencji trenerskich uprawniajcych do prowadzenia zespoów III ligi oraz niszych lig i klas rozgrywkowych piki nonej seniorów, modzieowych i dziecicych udzia w kursokonferencjach jest warunkiem przeduenia licencji (kady szkoleniowiec powinien wzi udzia w minimum dwóch szkoleniach rocznie)
Czytaj cao
 
Nowy druk sprawozdania sdziowskiego i zacznika
12.04.2013.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej informuje, e od rundy Wiosna 2013 sezon 2012/2013 obowizuje nowy druk sprawozdania z zawodów oraz zacznika do sprawozdania. Oba druki s do pobrania w dziale do pobrania - Okrgowe Kolegium Sdziów oraz pod poniszymi linkami:

- sprawozdanie

- zacznik

 
Opaty za delegacje sdziowskie przez ZOZPN
20.03.2013.

Image 

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e istnieje moliwo rozliczania wypat za delegacje sdziowskie przez biuro ZOZPN (dotyczy rundy wiosennej 2013). Termin na dokonanie caoci wpaty przed rozpoczciem rundy wiosennej 2013 r. Szczegóowych informacji udziela Gówna Ksigowa ZOZPN Pani Stanisawa Stochmalska. 

 
Informacja PZPN dotyczca transferw czasowych
03.02.2013.

Image 

W zwizku ze zgaszanymi przez kluby pikarskie wtpliwociami dotyczcymi stosowania § 45 ust. 1 Uchway nr III/39 z dnia 14 lipca 2006 roku Zarzdu PZPN w sprawie statusu zawodników wystpujcych w polskich klubach pikarskich oraz zasad zmian przynalenoci klubowej w odniesieniu do moliwoci zawarcia aneksu przeduajcego okres obowizywania umowy transferu czasowego zawodnika o statusie amatora, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN przekazuje opini w przedmiotowej sprawie.

dokument dostepny tutaj

 
Skadamy tylko formularze zawodnika PZPN, ale nie pacimy
22.01.2013.

Image 

Polski Zwizek Piki Nonej informuje, i decyzj Zarzdu PZPN, zakoczona zostaa produkcja elektronicznych kart identyfikacyjnych dla zawodników. W zwizku z powyszym zwracamy si do klubów i zawodników z prob o niewpacanie na konto PZPN opaty za wydanie karty. 
W dalszym cigu obowizuj regulacje dotyczce rejestracji zawodników poprzez formularz rejestracyjny w systemie Extranet PZPN, jak i formularze papierowe. Szczegóowe wytyczne, dotyczce nowej procedury rejestracyjnej, zostan w najbliszych dniach przekazane do Wojewódzkich Zwizków Piki Nonej.

 
"Polska Pika", "Trener" oraz "Sdzia" tylko w formie elektronicznej
21.01.2013.

Image 

Polski Zwizek Piki Nonej informuje, e czasopisma: "Polska Pika", "Trener" oraz "Sdzia", od 1 stycznia 2013 r.  nie bd przygotowywane w formie drukowanej. PZPN postanowi wydawa je tylko w formie elektronicznej. Bd dostpne do pobrania na oficjalnej stronie www.pzpn.pl

 
Regulamin Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorw Starszych i Juniorw Modszych
02.09.2012.

Image 

Uchwaa nr VIII/190 Zarzdu Polskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie przyjcia Regulaminu Rozgrywek Ligi Makroregionalnej Juniorów Starszych (A1, A2) i Ligi Makroregionalnej Juniorów Modszych (B1 ,B2) na rund wiosenn sezonu 2012/2013.

 

 

Czytaj cao
 
Link do systemu Extranet
30.08.2012.

 Image

Pod podanym poniej linkiem na stronie Polskiego Zwizku Piki Nonej znajduje si wykaz zarejestrowanych Klubów i zawodników z terenu dziaania Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej oraz inne przydatne informacje.

http://www.pzpn.pl/index.php/zpn/list/7/1

 

 

 

 
Zasady rozgrywek w LZPN
14.08.2012.

Image 

Przypominamy, e w meczach mistrzowskich seniorów przez cae zawody musz bra udzia zawodnicy modzieowi. W zalenoci od klasy rozgrywkowej ilo modzieowców przedstawia si nastpujco:

- IV liga - trzech

- klasa okrgowa - dwóch

- klasa A - dwóch

- klasa B - trzech.

Zawodnikami modzieowymi s zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym w którym nastpuje zakoczenie danego sezonu rozgrywkowego ukoczyli 21 rok ycia oraz zawodnicy modsi. Przyjmuje si, e zawodnikiem modzieowym jest wycznie zawodnik posiadajcy obywatelstwo polskie.

W sezonie rozgrywkowym 2012/2013 za modzieowca uwaa si zawodników urodzonych w 1992 roku i póniej.

Peny tekst zasad rozgrywek mistrzowskich w pice nonej obowizujcych na terenie województwa lubeskiego od sezonu 2011/2012 dostpny jest w dziale Do pobrania - Dokumenty zwizkowe lub tutaj

 

 
Zamiany dyscyplinarne w Zasadach prowadzenia rozgrywek
26.07.2012.

Image 

Uchwaa Nr 31 z dnia 10 lipca 2012 roku Zarzdu Lubelskiego Zwizku Piki Nonej w sprawie zmian w Zasadach prowadzenia rozgrywek Mistrzowskich seniorów IV ligi i niszych klas rozgrywkowych na terenie województwa lubelskiego.

Czytaj cao
 
Regulamin Dyscyplinarny PZPN
16.07.2012.

Image 

Informujemy, e w dziale Do pobrania - Dokumenty zwizkowe opublikowany zosta Regulamin Dyscyplinarny PZPN, który obowizywa bdzie od dnia 01.07.2012 r.

Plik dostpny jest równie tutaj

 
Puchar Starostw - edycja 2013/2014
09.07.2012.

 

PUCHAR STAROSTY BIGORAJSKIEGO

powiat bilgorajski.png 

 

 

 


 

 

 

Numer

DATA 20/21.07.2013 r

27/28.07.2013 r.- ½ Finau

 03/04.08.2013 r.-FINA

 

 

 

 

 

 

1

GKS Orze Tereszpol

 

 

 

 

          - w Tereszpolu

GKS Orze Tereszpol

 

 

2

KS Tur Turobin

 

 

 

 

 

 

 

             - 28.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Tereszpol

GKS Aleksandria Aleksandrów

 

3

SP Victoria ukowa Chmielek

 

 

 

 

                      - 20.07.2013 r. (S) godz. 18:00 ukowa

GKS Aleksandria Aleksandrów

 

 

4

GKS Aleksandria Aleksandrów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       -


5

LKS Cosmos Józefów

 

 

 

 

                 -20.07.2013 r. (S) godz. 16:00 Dugi Kt

LKS Cosmos Józefów

 

 

6

LZS Tanew Majdan Stary

 

 

 

 

 

 

              

           - 27.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Dugi Kt

        LKS Grom Róaniec

 

7

LKS Olimpiakos Tarnogród-LKS Grom Róaniec 14.07.2013 r. (N) godz. 18:00 

 

 

 

 

                   -21.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Frampol

LKS Grom Róaniec

 

 

8

KS Wókniarz Frampol (gospodarz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUCHAR STAROSTY HRUBIESZOWSKIEGO

powiat hrubieszowski.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

Numer

DATA 13/14.07.2013 r

20/21.07.2013 r.- ½ Finau

27/28.07.2013 r.-FINA

 

 

 

 

 

 

1

GLKS Jarosawiec

 

 

 

 

               - 14.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Jarosawiec

 GKS Huragan Hrubieszów

 

 

2

GKS Huragan Hrubieszów

 

 

 

 

 

                   - 21.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Nieledew

GLKS Pomie Spartan Nieledew

 

 

 

 

 

 

3

 

GLKS Pomie Spartan Nieledew (gospodarz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

              - 28.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Nieledew

KRYSZTA Werbkowice

 

 

 

 

 

4

 

MLKS Kryszta Werbkowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    - 21.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Werbkowice

 MLKS Kryszta Werbkowice

 

 

 

 

 

 

5

 

MKS Unia Hrubieszów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUCHAR STAROSTY TOMASZOWSKIEGO

powiat tomaszowski.jpg 

 

 

 

 

 

 

Numer

DATA 13/14.07.2013 r.

20/21.07.2013 r.- ½ Finau

FINA

 

 

 

 

 

 

1

GKS Szysza Tarnoszyn

 

 

 

 

               -14.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Tarnoszyn

   GKS Szysza Tarnoszyn

 

 

2

GKS Sparta Wouczyn

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

                 - 28.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Tarnoszyn

Pogo 96 aszczówka

 

3

GLKS Granica Lubycza Królewska

 

 

 

 

                  -21.07.2013 r. (N) godz. 17:00 Lubycza Król.

KS Pogo 96 aszczówka

 

 

4

KS Pogo 96 aszczówka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            -


5

3  KS Korona aszczów

 

 

 

 

vo                -14.07.2013 r. (N) godz. 16:00 aszczów

Korona aszczów

 

 

6

0  LKS Orkan Beec

 

 

 

 

 

                                                5/6-7/8

 

          -20.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Susiec

       LKS Szumy Susiec

 

7

GKS Tarnawatka

 

 

 

 

               -13.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Wieprzów

LKS Szumy Susiec

 

 

8

LKS Szumy Susiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PUCHAR STAROSTY ZAMOJSKIEGO

powiat zamojski.png 

     

Runda Wstpna

13/14.07.2013 r.

KS Legion Komarów-GLKS V System Sparta abunie13.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Komarów

GKS Pera Deszkowice 2-3 GKS Ostoja Skierbieszów 13.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Deszkowice

GKS Relax Radecznica 2-2 (dogr. 2:3)STS Gryf Gmina Zamo13.07.2013 r. (S) godz. 18:00 Gaj Gruszczaski

Stowarzyszenie Delta Nielisz 0-3 MGKS Igros Krasnobród 13.07.2013 r. (S) godz. 17:30 Zarudzie

 

 

 

 

 

 

Numer

DATA 20/21.07.2013 r

27/28.07.2013 r.- ½ Finau

03/04.08.2013 r.-FINA

 

 

 

 

 

 

1

KS Sokó Zwierzyniec

 

 

 

 

                   -21.07.2013 r. (N) godz. 18:00 Zwierzyniec

        KS Sokó Zwierzyniec

 

 

2

KS Legion Komarów/GLKS V System Sparta abunie

 

 

 

 

                                                                  

 

               - 27.07.2013 r. (S)  godz. 17:00 Sitno

        KS Sokó Zwierzyniec

 

3

GKS Potok Sitno

 

 

 

 

                -20.07.2013 r. (S) godz. 16:00 Sitno

       GKS Potok Sitno (gospodarz)

 

 

4

GKS Pera Deszkowice/Ostoja Skierbieszów

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                       -


5

AMSPN Hetman II Zamo

 

 

 

 

                  - 20.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Zamo

AMSPN Hetman II Zamo

 

 

6

LKS Olimpia Miczyn

 

 

 

 

 

                                                                    

 

               - 27.07.2013 r. (S) godz. 17:00 Zamo

      MGKS Igros Krasnobród

 

7

GKS Relax Radecznica/STS Gryf Gmina Zamo

 

 

 

 

                   - 21.07.2013 r. (N) godz. 18:00 Krasnobród

MGKS Igros Krasnobród

 

 

8

Stowarzyszenie Delta Nielisz/MGKS Igros Krasnobród

 

 

 

 

 

 

     REGULAMIN

o Puchar Starosty na szczeblu powiatu bdcego

jednoczenie eliminacj do Pucharu Polski

na szczeblu dziaania ZOZPN

na sezon 2013/2014

 

 1. Udzia bior wszystkie zgaszajce si druyny ( zgoszenie druyn w ZOZPN do 26.06.2013 r.). Losowanie par odbdzie si dnia 27.06.2013 r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie ZOZPN.

 2. Rozgrywki w powiatach rozpoczn si 13/14 lipca 2013 r. z udziaem wszystkich zgoszonych druyn bez wystpu na tym etapie druyn III i IV ligi.

 3. Mecze rozgrywane bd systemem pucharowym.

 4. Rol gospodarza peni bdzie druyna z niszej klasy rozgrywkowej, przy równej klasie rozgrywkowej - losowanie.

 5. Uprawnionymi do rozgrywek pucharowych s zawodnicy uprawnieni do rozgrywek ligowych na sezon 2012/2013.

 6. W meczu pucharowym moe bra udzia jednoczenie dwóch zawodników tzw. „testowanych”.

  a) mona dokona wymiany 7 zawodników, ilo rezerwowych -7 zawodników.

  b) zawodnicy testowani mog by zgoszeni tylko w jednej druynie.

 7. Orzecznictwo dyscyplinarne do wszystkich uczestników meczów pucharowych naley do WD ZOZPN.

 8. Mecz finaowy o puchar starosty moe by rozegrany w ramach powiatowej imprezy (np. doynki) w terminie do 15 wrzenia 2013 r. Wyznaczenie miejsca i terminu naley do danego Starosty.

 9. Termin meczu finaowego musi by znany na 2 tygodnie przed rozpoczciem nowego sezonu rozgrywkowego w ZOZPN.

 10. Koszty organizacji meczów przez gospodarzy i goci jak w rozgrywkach ligowych.

 11. Rozgrywki o puchar starosty odbywa si bd w oparciu o:

  a) Zasady Rozgrywek Mistrzowskich w Pice Nonej na Terenie Województwa Lubelskiego od sezonu rozgrywkowego 2011/2012.

  b) Regulamin Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu ZOZPN.

  c) Przepisy Gry w Pik Non wyd. 2012/2013 r.

 12. 4 druyny (zdobywcy pucharu starosty) oraz druyny IV i III ligi wezm udzia w dalszych rozgrywkach Pucharu Polski wg zasad ustalonych przez Wydzia Gier ZOZPN.

 13. Poczwszy od 1/4 finau uprawnionymi w rozgrywkach Pucharu Polski s zawodnicy uprawnieni na sezon 2013/2014.

 14. Wpisowe w wysokoci 200 z (dwiecie zotych) od druyn nie zgoszonych w ZOZPN.

 

Terminy Pucharu Starostów:

1) 13/14 lipca 2013 r.; 2) 20/21 lipca 2013 r.; 3) 27/28 lipca 2013 r.; 4) 03/04 sierpnia 2013 r.

 

 _________________________________________________________________________________________________

 

EDYCJA 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 1/2 Finau rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu ZOZPN - 17.10.2012

ada 1945 Bigoraj - GLKS Omega Stary Zamo 0:0 dogr. 0:0 karne 3:4

AMSPN Hetman Zamo-TKS Huczwa Tyszowce 6:1   15.05.2013 r.

 

1/4 Finau rozgrywek Pucharu Polski na szczeblu ZOZPN - 25-26.09.2012

MLKS Kryszta Werbkowice - TKS Huczwa Tyszowce       2:3

KS Korona aszczów - GLKS Omega Stary Zamo      0:2

ada 1945 Bigoraj - ASPN Roztocze Szczebrzeszyn       5:0

 AMSPN Hetman Zamo - TKS Tomasovia Tomaszów Lubelski 1:0

 


Rozgrywki o Puchar Starostów - Eliminacje do Rozgrywek o Puchar Polski na szczeblu ZOZPN

POWIAT BIGORAJSKI:

Runda wstpna 14/15 lipca 2012 r.:

LKS Grom Róaniec - GKS Aleksandria Aleksandrów   6:0

LKS Cosmos Józefów - LKS Olimpiakos Tarnogród  2:1

GKS Orze Tereszpol - SP Victoria ukowa Chmielek   3:2

 

I RUNDA -21/22 lipca 2012 r.:

KS Wókniarz Frampol - SP Piast Babice   5:1

LZS Tanew Majdan Stary - KS Tur Turobin 3:0 vo

ada 1945 Bigoraj - LKS Grom Róaniec   2:0

LKS Cosmos Józefów - GKS Orze Tereszpol   3:1

   

1/2 Finau 28/29.07.2012 r.:

KS Wókniarz Frampol - LZS Tanew Majdan Stary 3:0 vo nie odby si /druyna goci nie stawia si na zawody/

LKS Cosmos Józefów - ada1945 Bigoraj  1:3


Fina 04.08.2012 r. sobota godz. 17:00 Frampol.: 

KS Wókniarz Frampol - ada 1945 Bigoraj  0:4

 

POWIAT HRUBIESZOWSKI:

1/2 Finau 28/29.07.2012 r.:

GLKS Pomie Spartan Nieledew - MKS Unia Hrubieszów   2:0

MLKS Kryszta Werbkowice-wolny los

 

Fina  04.08.2012 r. sobota godz. 17:00 Mircze 

MLKS Kryszta Werbkowice-GLKS Pomie Spartan Nieledew  4:1


POWIAT TOMASZOWSKI:

Runda 14/15 lipca 2012 r.:

KS Pogo 96 aszczówka - LKS Szumy Susiec  3:3  k. 5:4

GKS Tarnawatka - GLKS Granica Lubycza Królewska  1:2

LKS Orkan Beec - KS Korona aszczów  1:2

GLKS Graf Chodywace-wolny los 

 

1/2 Finau 21/22 lipca 2012 r.:

KS Pogo 96 aszczówka - GLKS Granica Lubycza Królewska 0:3

GLKS Graf Chodywace - KS Korona aszczów  0:5

 

Fina  - 12 wrzenia 2012 r.

GLKS Granica Lubycza Królewska - KS Korona aszczów   0:2

 

POWIAT ZAMOJSKI:

 Runda wstpna 14/15 lipca 2012 r.:

KS Legion Komarów - GLKS Entra Sparta abunie  3:5 po dogrywce (3:3)

GKS Relax Radecznica - AMSPN Hetman II Zamo  1:8

GKS Potok Sitno - LKS Olimpia EB Wojan Miczyn   2:7

GKS Ostoja Skierbieszów - MGKS Igros Krasnobród   2:7

Melan Zamo - GKS Pera Deszkowice  1:3

 

Runda 21/22 lipca 2012 r.:

  MPKS Nord 98 Wysokie - AMSPN Hetman I Zamo   1:3

GLKS Echo Zawada - GLKS V-System Sparta abunie   3:0 vo ( w meczu 1:3, przekroczony limit zawodników testowanych).

GKS Pera Deszkowice - MGKS Igros Krasnobród   0:4

AMSPN Hetman II Zamo - LKS Olimpia EB Wojan Miczyn  3:2 po dogrywce (2:2)

 

1/2 Finau 28/29.07.2012 r.:

GLKS Echo Zawada - AMSPN Hetman I Zamo   0:9

AMSPN Hetman II Zamo - MGKS Igros Krasnobród   1:2 po dogrywce (1:1)

 

Fina 05.08.2012 r. niedziela godz. 17:00: 

MGKS Igros Krasnobród - AMSPN Hetman I Zamo   2:4

 

 
Nowe formularze rejestracji zawodnikw
15.03.2012.

Image 

Z pocztkiem lutego 2012 roku Polski Zwiazek Piki Noznej wprowadzi nowe zasady wypeniania formularzy kart zawodników i tak:

- dotychczas uywane formularze kart IT Sport zostay wycofane z uytku;

- konto IT Sport za wydanie kart zawodników stao sie  nieaktualne.Czytaj cao
 
Materiay szkoleniowe dla trenerw
04.01.2012.

 Image

Informujemy, e w zakadce Menu Gówne/Wydzia Szkolenia i Rada Trenerów/Materiay Szkoleniowe//Linki do Materiaów Szkoleniowych dla Trenerów zostay zamieszczone najnowsze linki do stron dotyczcych tematyki trenerskiej (wiczenia, konspekty zaj itp.)

  materiay szkoleniowe

Jeeli Kto posiada, inne ciekawe materiay z tej tematyki i chciaby si podzieli z innymi Szkoleniowcami prosimy o kontakt 607-357-517 (Andrzej Swacha). Linki opublikujemy na stronie.

Wprowadzone zostay te bezporednie linki (aktywne loga) do stron: UEFA w jzyku polskim, PZPN i LZPN. Zapraszamy do lektury.

 
««  start « poprz. 31 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 481 - 494 z 494
Gocimy
Odwiedza nas 12 goci
Kontakty

uefa.jpg pzpn.jpg

 

 

 

 lzpn-logo.jpg chelm.gif  

 

  

biala_podlaska.gif

laczy nas pilka.jpg

 

 

extranet2.jpg

 

 

  

extranet kluby.jpg

 

 

  

Licznik odwiedzin

Header Pic
left unten right unten
© 2018 Zamojski Okr�gowy Zwi�zek Pi�ki No�nej :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

W3C validiert