Terminarz Klasy Okrgowej
20.07.2012.

Zgodnie z informacj przekazan na Zebraniu z Klubami bardzo prosz o przekazanie w trybie pilnym informacji do ZOZPN w przypadku zauwaenia pomyki w dacie bd godzinie zawodów.

 

   

 

TERMINARZ SENIORÓW: (jest tosamy z systemem Extranet, w rozwiniciu termin danego meczu)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi,21612.html

 

 

Gospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „WIOSNA 2018” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: roda, czwartek, sobota, niedziela), godzin i miejsce rozegrania zawodów.


Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wysya listem poleconym, faxem lub emailem tylko do ZOZPN najpóniej na 14 dni przed rozpoczciem rundy. Terminarz z godzinami i terminami bdzie zamieszczony na stronie www.zozpn.pl

Podstawa prawna: Regulamin Klas Okrgowych na Terenie Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.


Uchwa Zarzdu ZOZPN, kady klub jako gospodarz ma obowizek wyznaczy co najmniej dwa mecze w rundzie w sobot ( nie wchodzi w to termin rodowy), pozwoli to zapewni optymaln obsad sdziowsk. Terminarz klubowy z datami i godzinami nie uwzgldniajcy tej Uchway, spowoduje potraktowanie tego terminarza jak nie wany i klub bdzie musia nanie odpowiednie korekty.

 

KOLORY STROJÓW:

GROM RÓANIEC: BIAE  x3

KORONA ASZCZÓW: POMARACZOWE x3

ORKAN BEEC k:Biao-niebiesko-zielone/s: niebieskie/ g:biae

SOKÓ ZWIERZYNIEC: NIEBIESKO-BIAO, BIAO-NIEBIESKIE

 

TKS Huczwa Tyszowce: koszulka - zielony, spodenki - czarne, getry - zielone.
 
KS Wókniarz Frampol:  'koszulka - bkitna ,spodenki - biae , getry - biae

 

 

                                                                Ze sportowym pozdrowieniem


             Przewodniczcy WG ZOZPN                        Prezes ZOZPN

                 /-/Henryk Kowalski                                  /-/Stanisaw Pryciuk


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   /-/Stanisaw Pryciuk