Klasa Okrgowa Seniorw 2018/2019
26.04.2015.

Terminarz, wyniki i tabele (podstawowa i zaawansowana)  Klasy Okrgowej sezonu 2018/2019:

    

TERMINARZ SENIORÓW: (jest tosamy z systemem Extranet, w rozwiniciu termin danego meczu)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi,26695.html

 

 

Gospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „JESIE 2018” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: roda, sobota, niedziela), godzin i miejsce rozegrania zawodów.


Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.


Jeeli klub nie sporzdzi terminarza na ca rund i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobot na godz. 13.


Podstawa prawna: Regulamin Klas Okrgowych na Terenie Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

Klub kadorazowo moe zmieni swój termin bez zgody ZOZPN i obowizku powiadamiania druyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotn dat zawodów.Rocznik modzieowca w sezonie 2018/2019- 1998 r. ( 2 modzieowców przez cae zawody)

Obowizuje 7 zmian zawodników w meczu.

Z Regulaminu Rozgrywek zostaje wykrelony zapis o zepsutym rodku lokomocji.


Uchwa Zarzdu ZOZPN, kady klub jako gospodarz ma obowizek wyznaczy co najmniej dwa mecze w rundzie w sobot ( nie wchodzi w to termin rodowy), pozwoli to zapewni optymaln obsad sdziowsk. Terminarz klubowy z datami i godzinami nie uwzgldniajcy tej Uchway, spowoduje potraktowanie tego terminarza jak nie wany i klub bdzie musia nanie odpowiednie korekty.


 

 

KOLORY STROJÓW 1(komplet):

 

GROM RÓANIEC: BIAO-BIAO-BIAE

GRYF GMINA ZAMO: ZIELONO-CZARNO-CZARNE

KORONA ASZCZÓW: POMARACZOWO-POMARACZOWO-POMARACZOWE

METALOWIEC GORAJ: BIAO-CZERWONO-BIAE

OMEGA STARY ZAMO: BIAO-CZARNO-BIAE

ORKAN BEEC: NIEBIESKO-NIEBIESKO-ZIELONE

POTOK SITNO: BORDOWO-NIEBIESKO-NIEBIESKIE

SOKÓ ZWIERZYNIEC: BIAO-NIEBIESKO-NIEBIESKIE

SPARTA WOUCZYN: CZERWONO-BIAO-BIAE

TANEW MAJDAN STARY: CZARNO-CZARNO-CZARNE

 


 

 

                                                                Ze sportowym pozdrowieniem


             Przewodniczcy WG ZOZPN                        Prezes ZOZPN

                 /-/Henryk Kowalski                                  /-/Stanisaw Pryciuk