Klasa B Gr. I seniorzy 2018/2019
29.08.2015.
Terminarz, wyniki i tabele (podstawowa i zaawansowana)  Klasy B Seniorów gr. I  sezonu 2018/2019

TERMINARZ SENIORÓW: (jest tosamy z systemem Extranet, w rozwiniciu termin danego meczu)

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi,27532.html


Gospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „JESIE 2018” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: sobota, niedziela), godzin i miejsce rozegrania zawodów.Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.


Jeeli klub nie sporzdzi terminarza na ca rund i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na niedziel na godz. 13.


Podstawa prawna: Regulamin Klas B na Terenie Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

Klub kadorazowo moe zmieni swój termin bez zgody ZOZPN i obowizku powiadamiania druyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotn dat zawodów.
Uchwa Zarzdu ZOZPN, kady klub jako gospodarz ma obowizek wyznaczy co najmniej jeden mecz w rundzie w sobot, pozwoli to zapewni optymaln obsad sdziowsk. Terminarz klubowy z datami i godzinami nie uwzgldniajcy tej Uchway, spowoduje potraktowanie tego terminarza jak nie wany i klub bdzie musia nanie odpowiednie korekty.


Nie ma obowizku grania modzieowców.

Obowizuje 7 zmian zawodników w meczu.

Nie obowizuje przepis o zepsutym rodku transportu.

 

KOLORY STROJÓW:

 

ALBATROS BISZCZA: BORDOWO-CZARNO-BIAE 

ALWA BRODY MAE: ZIELONO-ZIELONO-ZIELONE

RELAX RADECZNICA: ÓTO-CZARNO-ÓTE

 


                                                        Ze sportowym pozdrowieniem                                                    Przewodniczcy WG ZOZPN                                Prezes ZOZPN


                                                       /-/Henryk Kowalski                                        /-/Stanisaw Pryciuk