Orlik Modszy 2009 gr. I
07.09.2015.

ORLIK MODSZY Gr. I

ROCZNIK 2009

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIE  2018

TELEFONY BD PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZEL MAILEM NUMER TELEFONU I ZGOD NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE


Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon


APN Bigorajczyki

 

1

UKS Football Academy Bigoraj Dariusz Bednarz
508-299-515
2
UKS Football Academy Zamo Marek Basaj
721-992-294

3

DKS Gaudium I Zamo Tomasz Podzik 530-808-913

4

DKS Gaudium II Zamo Tomasz Podzik 530-808-913
5
AP Gol Bigoraj    
6
LKS Grom Róaniec    
7
OSiR Bigoraj    

Organizator Turnieju ma obowizek przesa wyniki, które bd zamieszczone póniej w systemie Extranet. Gramy systemem kady z kadym. Prosz równie o wpisanie, który zespó nie stawi si na Turniej.

 

 APN Bigorajczyki wycofali si w dniu 04.09.2018 r.

 


Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 DKS Gaudium I Zamo

 

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00OSiR Bigoraj

 

Termin 3. i miejsce: 22.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00UKS Football Academy Bigoraj


Termin 4. i miejsce: 29.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00UKS Football Academy Zamo

 

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – wolny termin

 

Termin 6. i miejsce: 13.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 LKS Grom Róaniec

 

Termin 7. i miejsce: 20.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 – AP Gol Bigoraj

 

Termin 8. i miejsce: 27.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 DKS Gaudium II Zamo

 

WYNIKI I TABELE (Prosz nie sugerowa si wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie mona zapisa w systemie)

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,28744.html

 

Skrócony Regulamin Rozgrywek Orlików Starszych i Modszych-obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

Wszyscy zawodnicy musz by zgoszeni do systemu Extranet (zgaszamy sami nowych zawodników-nie ma potrzeby drukowa formularzy, a potem skadamy wniosek do uprawnienia i zaczamy Deklaracj Gry Amator)

 

Instrukcja dodawania nowego zawodnika w systemie Extranet:

http://lzpn.pl/wp-content/uploads/2016/03/dodawanie_zawodnika_kluby_pzpn_pl.pdf

 

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez ZOZPN, tylko dla okazania organizatorowi - BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+6 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- BOISKO – minimum 50 x 35/26 m maksimum 60 x 40 m pole karne 15x9 m lub boisko z programu ,,Moje Boisko-ORLIK 2012",
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza si bramki 3x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

-wycofanie druyny bdzie równie skutkowa dla zespoów seniorów (klubów), które speniaj tymi zespoami wymóg licencyjny, bdzie o tym fakcie powiadomiona Komisja do Spraw Licencji Klubowych Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.