Orlik Modszy 2008 gr. II
05.09.2016.

ORLIK MODSZY GR. II

ROCZNIK 2008

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA WIOSNA 2018Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

APN Bigorajczyki Krzysztof Surma 607-856-959

2

DKS Gaudium I Zamo Marcin Kobylas
509-770-480

3

DKS Gaudium II Zamo
Marcin Kobylas
509-770-480

4

AMSPN Hetman Zamo
 Waldemar Skowski  515-234-699
5 OSiR Bigoraj
Robert Skakuj
500-609-444

6

MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Pawe Sawic  606-211-946

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa wyniki, które bd zamieszczone póniej w systemie Extranet. Gramy systemem kady z kadym. Prosz równie o wpisanie, który zespó nie stawi si na Turniej.


Termin 1. i miejsce: 22.04.2018 r. (niedziela) godz. 09:00MSPN Roztocze Szczebrzeszyn


Termin 2. i miejsce: 28.04.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – DKS Gaudium I Zamo


Termin 3. i miejsce: 05.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 AMSPN Hetman Zamo


Termin 4. i miejsce: 12.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 OSiR Bigoraj

 

Termin 5. i miejsce: 03.06.2018 r. (niedziela) godz. 09:00 – APN Bigorajczyki

 

Termin 6. i miejsce: 10.06.2018 r. (niedziela) godz. 09:00 DKS Gaudium II Zamo

 

 WYNIKI I TABELE (Prosz nie sugerowa si wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie mona zapisa w systemie)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,23538.html

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ORLIK MODSZY GR. II

ROCZNIK 2008

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA JESIE 2017
Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

APN Bigorajczyki Krzysztof Surma 607-856-959

2

DKS Gaudium I Zamo Marcin Kobylas
509-770-480

3

DKS Gaudium II Zamo
Marcin Kobylas
509-770-480

4

AMSPN Hetman Zamo
   
5 OSiR Bigoraj
Robert Skakuj
500-609-444

6

MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Pawe Sawic  606-211-946

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa wyniki, które bd zamieszczone póniej w systemie Extranet. Gramy systemem kady z kadym. Prosz równie o wpisanie, który zespó nie stawi si na Turniej.


Termin 1. i miejsce: 16.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – OSiR Bigoraj


Termin 2. i miejsce: 24.09.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – MSPN Roztocze Szczebrzeszyn


Termin 3. i miejsce: 01.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – DKS Gaudium I Zamo


Termin 4. i miejsce: 07.10.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – APN Bigorajczyki

 

Termin 5. i miejsce: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – AMSPN Hetman Zamo

 

Termin 6. i miejsce: 21.10.2017 r. (sobota) godz. 09:00(zmiana na wniosek klubu)DKS Gaudium II Zamo

 

 WYNIKI I TABELE (Prosz nie sugerowa si wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie mona zapisa w systemie)

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,23538.html


Skrócony Regulamin Rozgrywek Orlików Starszych i Modszych-obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

Wszyscy zawodnicy musz by zgoszeni do systemu Extranet (zgaszamy sami nowych zawodników-nie ma potrzeby drukowa formularzy, a potem skadamy wniosek do uprawnienia i zaczamy Deklaracj Gry Amator)

 

Instrukcja dodawania nowego zawodnika w systemie Extranet:

http://lzpn.pl/wp-content/uploads/2016/03/dodawanie_zawodnika_kluby_pzpn_pl.pdf

 

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez ZOZPN, tylko dla okazania organizatorowi - BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+6 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- BOISKO – minimum 50 x 35/26 m maksimum 60 x 40 m pole karne 15x9 m lub boisko z programu ,,Moje Boisko-ORLIK 2012",
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza si bramki 3x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

-wycofanie druyny bdzie równie skutkowa dla zespoów seniorów (klubów), które speniaj tymi zespoami wymóg licencyjny, bdzie o tym fakcie powiadomiona Komisja do Spraw Licencji Klubowych Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.