Orlik Modszy 2008 gr. III
05.09.2016.


ORLIK MODSZY GR. III

ROCZNIK 2008

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA JESIE 2017
Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

 STS Gryf I Gmina Zamo Pawe Szajewski
728-475-290
2  STS Gryf II Gmina Zamo Pawe Szajewski
728-475-290

3

 GLKS Omega Stary Zamo Przemysaw Tchórz
603-470-859
4  GKS Sparta abunie ukasz Burdzy
501-455-627
5  MKS Unia Hrubieszów Piotr Fulara
797-960-460

 

Druyna GKS Potok Sitno wycofaa si z rozgrywek w dniu 25.09.2017 r.

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa wyniki, które bd zamieszczone póniej w systemie Extranet. Gramy systemem kady z kadym. Prosz równie o wpisanie, który zespó nie stawi si na Turniej.

 

Termin 1. i miejsce: 17.09.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – STS Gryf I Gmina Zamo


Termin 2. i miejsce: 23.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 MKS Unia Hrubieszów


Termin 3. i miejsce: 30.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – GKS Sparta abunie


Termin 4. i miejsce: 07.10.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – GLKS Omega Stary Zamo, Orlik w danowie

 

Termin 5. i miejsce: 15.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – STS Gryf II Gmina Zamo

 

WYNIKI I TABELE (Prosz nie sugerowa si wpisanymi miejscami rozegrania meczów, inaczej nie mona zapisa w systemie)

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,23539.htmlSkrócony Regulamin Rozgrywek Orlików Starszych i Modszych-obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

Wszyscy zawodnicy musz by zgoszeni do systemu Extranet (zgaszamy sami nowych zawodników-nie ma potrzeby drukowa formularzy, a potem skadamy wniosek do uprawnienia i zaczamy Deklaracj Gry Amator)

 

Instrukcja dodawania nowego zawodnika w systemie Extranet:

http://lzpn.pl/wp-content/uploads/2016/03/dodawanie_zawodnika_kluby_pzpn_pl.pdf

 

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez ZOZPN, tylko dla okazania organizatorowi - BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+6 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- BOISKO – minimum 50 x 35/26 m maksimum 60 x 40 m pole karne 15x9 m lub boisko z programu ,,Moje Boisko-ORLIK 2012",
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza si bramki 3x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

-wycofanie druyny bdzie równie skutkowa dla zespoów seniorów (klubów), które speniaj tymi zespoami wymóg licencyjny, bdzie o tym fakcie powiadomiona Komisja do Spraw Licencji Klubowych Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.