aki Starsze rocznik 2009 gr. II
24.04.2017.

AKI STARSZE GR. II

ROCZNIK 2009 i modsi

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA WIOSNA 2018

GRUPA IILp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

LKS Orkan Beec


Mateusz Krawczyk

785-625-638

2

Soccer Kids Tomaszów Lubelski

Marek Basaj

721-992-294

 

3

TKS Tomasovia I Tomaszów Lubelski

Ireneusz Baran

668-419-753

4
TKS Tomasovia II Tomaszów Lubelski Ireneusz Baran 668-419-753
5 MKS Unia Hrubieszów-zespó zgosi si do rozgrywek w dniu 11.09.2017 r.
Mariusz Zajc
663-099-572
6  GKS Pogo 96 aszczówka Mateusz Nagowski
 783-060-404

GKS Sparta abunie wycofaa si w dniu 12.09.2017 r.

GKS Pogo aszczówka zgosia si w dniu 16.03.2018 r.

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa  informacj do ZOZPN, który zespó nie stawi si na Turniej.

 


Termin 1. i miejsce: 28.04.2018 r. (sobota) godz. 09:00 Soccer Kids Tomaszów Lubelski 


Termin 2. i miejsce: 05.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – GKS Pogo 96 aszczówka


Termin 3. i miejsce: 12.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – MKS Unia Hrubieszów


Termin 4. i miejsce: 19.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – LKS Orkan Beec

 

Termin 5. i miejsce: 26.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – TKS Tomasovia I Tomaszów Lubelski


Termin 6. i miejsce: 03.06.2017 r. (niedziela) godz. 09:00TKS Tomasovia II Tomaszów Lubelski

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

AKI STARSZE GR. II

ROCZNIK 2009 i modsi

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA JESIE 2017

GRUPA IILp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

LKS Orkan Beec


Mateusz Krawczyk

785-625-638

2

Soccer Kids Tomaszów Lubelski

Marek Basaj

721-992-294

 

3

TKS Tomasovia I Tomaszów Lubelski

Ireneusz Baran

668-419-753

4
TKS Tomasovia II Tomaszów Lubelski Ireneusz Baran 668-419-753
5 MKS Unia Hrubieszów-zespó zgosi si do rozgrywek w dniu 11.09.2017 r.
Mariusz Zajc
663-099-572
6  GKS Pogo 96 aszczówka Mateusz Nagowski
 783-060-404

GKS Sparta abunie wycofaa si w dniu 12.09.2017 r.

GKS Pogo aszczówka zgosia si w dniu 16.03.2018 r.

 

  Organizator Turnieju ma obowizek przesa  informacj do ZOZPN, który zespó nie stawi si na Turniej.

 


Termin 1. i miejsce: 16.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – LKS Orkan Beec


Termin 2. i miejsce: 23.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – TKS Tomasovia I Tomaszów Lubelski


Termin 3. i miejsce: 30.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – Soccer Kids Tomaszów Lubelski


Termin 4. i miejsce: 08.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – TKS Tomasovia II Tomaszów Lubelski

 

 


Skrócony Regulamin Rozgrywek aków - obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOE SPRAWDZI LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki
3x1,55m (dopuszcza si bramki 3x2 m, 5x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.