aki Starsze rocznik 2010 gr. II
24.04.2017.
AK STARSZY Gr. II

ROCZNIK 2010

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIE  2018

TELEFONY BD PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZEL MAILEM NUMER TELEFONU I ZGOD NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE


Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

GKS Andoria Mircze
Przemysaw Jecze 518-415-512

2

APN Arena Krasnobród
Marek Margol 512-249-326
3 DKS Gaudium I Zamo Marcin Kobylas
509-770-480

4

DKS Gaudium II Zamo Marcin Kobylas 509-770-480

5

AMSPN Hetman Zamo
Przemysaw Kanarek
508-208-270
6
MLKS Kryszta Werbkowice
Maciej Wójtowicz
534-287-760
  MKS Unia Hrubieszów wycofaa si w dniu 06.09.2018 r.    

Organizator Turnieju ma obowizek przesa informacj który zespó nie stawi si na Turniej.

  MKS Unia Hrubieszów wycofaa si z rozgrywek w dniu 06.09.2018 r.


Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00wolny termin

 

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00APN Arena Krasnobród

 

Termin 3. i miejsce: 23.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00DKS Gaudium I Zamo


Termin 4. i miejsce: 29.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00GKS Andoria Mircze

 

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00MLKS Kryszta Werbkowice

 

Termin 6. i miejsce: 14.10.2018 r. (niedziela) godz. 9:00 AMSPN Hetman Zamo

 

Termin 7. i miejsce: 21.10.2018 r. (niedziela) godz. 12:00 DKS Gaudium II Zamo zmiana godziny na prob klubu

 


 


Skrócony Regulamin Rozgrywek aków - obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOE SPRAWDZI LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki
3x1,55m (dopuszcza si bramki 3x2 m, 5x2 m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.