Okrgowa Liga Juniorw Starszych gr. II
14.08.2017.

Wyniki i Tabele (podstawowa i zaawansowana) Okrgowej Ligi Juniorów Starszych gr. II sezonu 2018/2019:

 

KS Sokó Zwierzyniec wycofa si z rozgrywek w dniu 07.09.2018 r.

 

https://www.laczynaspilka.pl/rozgrywki/nizsze-ligi-juniorzy,27713.html

 

 

KORONA ASZCZÓW: POMARACZOWO-POMARACZOWO-POMARACZOWE

 

 

Gospodarz zawodów zobowizany jest do sporzdzenia w oparciu o niniejszy zestaw par szczegóowego terminarza na ca rund „JESIE 2018” okrelajc w nim dzie (cyfr i sownie: sobota, niedziela), godzin i miejsce rozegrania zawodów.Tak sporzdzony terminarz klubowy gospodarz wprowadza samodzielnie do systemu EXTRANET.


Jeeli klub nie sporzdzi terminarza na ca rund i go nie wprowadzi do systemu Extranet to zostanie odgórnie w systemie Extranet wyznaczony termin na sobot na godz. 11.


Istnieje moliwo rozegrania zawodów w inne dni za zgod obu klubów, pod warunkiem zgoszenia takiej zamiany minimum na 14 dni od daty zawodów ( oraz zachowania przerwy 48 godzin midzy meczami), w przeciwnym razie wymagana bdzie zgoda obu klubów i opata 20 z (dwadziecia zotych) wniesiona do kasy ZOZPN.Podstawa prawna: Regulamin Rozgrywek na Terenie Lubelskiego Zwizku Piki Nonej.

Klub kadorazowo moe zmieni swój termin bez zgody ZOZPN i obowizku powiadamiania druyny przeciwnej na minimum 14 dni przed pierwotn dat zawodów.


Zgodnie z Unifikacj PZPN: CZAS GRY 2x45 minut, obowizuj óte i czerwone kartki, 7 zmian.

Ekwiwalenty za prowadzenie zawodów wypaca ZOZPN. Koszty dojazdów dla sdziów wypaca Klub, który peni funkcj gospodarza zawodów.


Nie obowizuje przepis o zepsutym rodku transportu.


NIE OBOWIZUJE ZASADA SERII RZUTÓW KARNYCH PO ZAWODACH.

 

KOLORY STROJÓW 1(komplet):

 

KORONA ASZCZÓW: POMARACZOWO-CZARNO-POMARACZOWE

 


                                                Ze sportowym pozdrowieniem


                            Przewodniczcy WG ZOZPN                   Prezes ZOZPN


                            /-/Henryk Kowalski                             /-/Stanisaw Pryciuk