ak Modszy 2010
06.09.2017.

AKI MODSZE

ROCZNIK 2010 i modsi

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA WIOSNA 2018
Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

AP Arena Krasnobród

Marek Margol

512-249-326

2

 

DKS Gaudium Zamo

Marcin Kobylas

509-770-480

 

3

STS Gryf Gmina Zamo

Rafa Burak

506-517-007

4 MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Tomasz Kostrubiec
696-463-325
 5 MKS Unia Hrubieszów ukasz Kamiski
 663-706-663
 6
LKS Olimpiakos Tarnogród
Bogdan Antolak 607-770-628
 7  BKS Bigoraj  Micha Furlepa  531-073-150
 8
 AMSPN Hetman Zamo  Robert Wieczerzak  501-715-805

Druyna LKS Grom Róaniec wycofaa si z rozgrywek w dniu 12.09.2017 r.

Druyna LKS Olimpiakos Tarnogród zgosia si do rozgrywek w dniu 13.09.2017 r.

Druyna AMSPN Hetman Zamo wycofaa si z rozgrywek w dniu 29.09.2017 r.

Druyna AP Gol Bigoraj wycofaa si z rozgrywek w dniu 06.04.2018 r.

 Druyna BKS Bigoraj zgosia si do  rozgrywek w dniu 11.04.2018 r.

Druyna AMSPN Hetman Zamo ponownie zgosia si do rozgrywek w dniu 17.04.2018 r.

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa  informacj do ZOZPN, który zespó nie stawi si na Turniej.


Termin 1. i miejsce: 29.04.2018 r. (niedziela) godz. 09:00 STS Gryf Gmina Zamo


Termin 2. i miejsce: 05.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00 – AMSPN Hetman Zamo


Termin 3. i miejsce: 12.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00MSPN Roztocze Szczebrzeszyn


Termin 4. i miejsce:19.05.2018 r. (sobota) godz. 09:00DKS Gaudium Zamo 

 

Termin 5. i miejsce: 27.05.2018 r. (niedziela) godz. 09:00AP Arena Krasnobród

 

Termin 6. i miejsce:  02.06.2018 r. (sobota) godz. 09:00MKS Unia Hrubieszów

 

Termin 7. i miejsce:  09.06.2018 r. (sobota) godz. 09:00LKS Olimpiakos Tarnogród

 

Termin 8. i miejsce: 16.06.2018 r. (sobota) godz. 09:00BKS Bigoraj

 

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

AKI MODSZE

ROCZNIK 2010 i modsi

ZOZPN SEZON 2017/2018

RUNDA JESIE 2017
Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

AP Arena Krasnobród

Marek Margol

512-249-326

2

 

DKS Gaudium Zamo

Marcin Kobylas

 509-770-480

 

3

STS Gryf Gmina Zamo

Rafa Burak

506-517-007

4 MSPN Roztocze Szczebrzeszyn Tomasz Kostrubiec
696-463-325
 5 MKS Unia Hrubieszów ukasz Kamiski
 663-706-663
 6
LKS Olimpiakos Tarnogród
Bogdan Antolak 607-770-628
 7  BKS Bigoraj  Micha Furlepa  531-073-150
 8
 AMSPN Hetman Zamo  Robert Wieczerzak  501-715-805

Druyna LKS Grom Róaniec wycofaa si z rozgrywek w dniu 12.09.2017 r.

Druyna LKS Olimpiakos Tarnogród zgosia si do rozgrywek w dniu 13.09.2017 r.

Druyna AMSPN Hetman Zamo wycofaa si z rozgrywek w dniu 29.09.2017 r.

Druyna AP Gol Bigoraj wycofaa si z rozgrywek w dniu 06.04.2018 r.

 Druyna BKS Bigoraj zgosia si do  rozgrywek w dniu 11.04.2018 r.

Druyna AMSPN Hetman Zamo ponownie zgosia si do rozgrywek w dniu 17.04.2018 r.

 

Organizator Turnieju ma obowizek przesa  informacj do ZOZPN, który zespó nie stawi si na Turniej.


Termin 1. i miejsce: 09.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – AP Arena Krasnobród


Termin 2. i miejsce: 16.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 STS Gryf Gmina Zamo


Termin 3. i miejsce: 23.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – MSPN Roztocze Szczebrzeszyn


Termin 4. i miejsce: 30.09.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – LKS Olimpiakos Tarnogród

 

Termin 5. i miejsce: 08.10.2017 r. (niedziela) godz. 09:00 – DKS Gaudium Zamo

 

Termin 6. i miejsce:  15.10.2017 r. (niedziela) godz 12:00 Bigoraj, ul. Przemysowa

 

Termin 7. i miejsce: 21.10.2017 r. (sobota) godz. 09:00 – MKS Unia Hrubieszów

 


Skrócony Regulamin Rozgrywek aków - obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOE SPRAWDZI LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza si bramki 3x2 m, 3x1,55m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.