ak Modszy 2011
06.09.2017.

AK MODSZY

ROCZNIK 2011

ZOZPN SEZON 2018/2019

RUNDA JESIE  2018

TELEFONY BD PODAWANE TYLKO DO TYCH OSÓB, KTÓRE PRZEL MAILEM NUMER TELEFONU I ZGOD NA JEGO ZAMIESZCZENIE NA STRONIE


Lp.

Nazwa druyny

Osoba do kontaktu

Telefon

1

BKS Bigoraj


2

UKS Football Academy Bigoraj Dariusz Bednarz

508-299-515
3 UKS Football Academy I Zamo
Marek Basaj
721-992-294

4

UKS Football Academy II Zamo

Marek Basaj

721-992-294

5

DKS Gaudium Zamo
Marek Kulik
504-641-778
6
AP Gol Bigoraj

7 AMSPN Hetman Zamo
Maciej Markowski 660-379-540
8 MKS Unia Hrubieszów


Organizator Turnieju ma obowizek przesa informacj który zespó nie stawi si na Turniej.

 


Termin 1. i miejsce: 08.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00 BKS Bigoraj TURNIEJ ODWOANY

 

Termin 2. i miejsce: 15.09.2018 r. (sobota) godz. 9:00UKS Football Academy Bigoraj

 

Termin 3. i miejsce: 23.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00AMSPN Hetman Zamo


Termin 4. i miejsce: 30.09.2018 r. (niedziela) godz. 9:00AP Gol Bigoraj

 

Termin 5. i miejsce: 06.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00UKS Football Academy I Zamo

 

Termin 6. i miejsce: 13.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 DKS Gaudium Zamo

 

Termin 7. i miejsce: 20.10.2018 r. (sobota) godz. 9:00 MKS Unia Hrubieszów

 


 

Skrócony Regulamin Rozgrywek aków - obowizuje Unifikacja PZPN z wyjtkami podanymi poniej:

 DO ZAWODÓW NIEZBDNE:
- LISTA ZWODNIKÓW – potwierdzona przez Klub i z czytelnym podpisem szkoleniowca i prezesa klubu, tylko dla okazania organizatorowi turnieju
(nie ma potrzeby potwierdzenia listy w ZOZPN, ORGANIZATOR ZAWODÓW MOE SPRAWDZI LISTY Z LEGITYMACJAMI),
- BADANIA LEKARSKIE – dopuszczenie do turnieju (koniecznie posiada na czas turnieju),
- AKTUALNE LEGITYMACJE SZKOLNE – (niezniszczone zdjcie + piecztka z dat wanoci legitymacji)
- OPIEKA MEDYCZNA,

 - GRAMY W SKADACH: 1+4 (gra bez spalonego, zmiany powrotne, druyny do max. 20 zawodników, kary czasowe 2-3 minutowe),
- bramki 5 x 2 m (dopuszcza si bramki 3x2 m, 3x1,55m), - musz by waciwie przymocowane do podoa (zakotwiczone).


Obuwie: lanki lub  korkotrampki.

Kary:

-nieuczestniczenie w wyznaczonym turnieju - kara 200 z

- dwukrotne nieuczestniczenie w turniejach bdzie skutkowa wycofaniem z rozgrywek i dodatkow kar finansow w wysokoci 200 z

- fundusze zebrane z w/w kar przeznaczone bd na nagrody rzeczowe dla druyn zajmujcych czoowe miejsca w grupach mistrzowskich tych rozgrywek.