Kurs sdziowski-rozpoczynamy!
08.01.2018.
Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje, e pierwsze zajcia dla osób, które zgosiy akces uczestnictwa w Kursie dla kandydatów na sdziów piki nonej odbd si dnia 13 stycznia 2018 r. (sobota) o godz.: 09:30 w biurze ZOZPN w Zamociu, ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamo (kryta trybuna nad stadionem). Kurs jest bezpatny, jednake kady uczestnik kursu ma obowizek naby Przepisy Gry w Pik Non w kwocie 12 z (moliwo zakupu w dniu rozpoczcia).
sedzia.gif