Nowa siedziba LZPN
08.01.2018.
Szanowni Pastwo,
– uprzejmie informujemy, e Lubelski Zwizek Piki Nonej ma now siedzib. Nowy adres: ul. Ignacego Rzeckiego 21, 20-637 Lublin. Nowa siedziba znajduje si w odlegoci 100 m. od dotychczasowej – tu za IV Komisariatem Policji, ul. T. Zana 45, a dokadnie w budynku Lubelskiej Spódzielni Mieszkaniowej. Telefony pozostaj bez zmian.