Awaria systemu Extranet
06.04.2018.
W przypadku braku moliwoci wypenienia sprawozdania w systemie Extranet prosz o wypenienie tradycyjne rcznie dugopisem. Zoone transfery w Extranet i przesane mailem do ZOZPN zostay zrealizowane.