Klasa Okrgowa-zalege kolejki
26.04.2018.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej podaje terminy rozegrania zalegych kolejek:

Kolejka nr XVI-16 maja 2018 r. (roda) godz. 17

Kolejka nr XVII ( sze nierozegranych meczów)-30 maja 2018 r. (roda) godz. 17