Fina Pucharu Polski Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej
30.04.2018.

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e Fina Pucharu Polski ZOZPN pomidzy TKS Huczwa Tyszowce-MKS Unia Hrubieszów rozegrany zostanie dnia 09 maja 2018 r. (roda) godz. 17:00 w Tyszowcach. Gospodarzem meczu jest TKS Huczwa Tyszowce. 

puchar-polski-pzpn.jpg 

09 maja 2018 r. (roda) godz. 17:00 Stadion w Tyszowcach
 
        Druyny biorce udzia w rozgrywkach do finau na poziomie LZPN (10 powiatów)
     i  OZPN wcznie, uprawnione s do wymiany 7 zawodników przez cay czas trwania zawodów, bez prawa ich powrotu do gry.
 
Druyny biorce udzia w rozgrywkachna poziomie województwa
(od pófinau wojewódzkiego do finau wojewódzkiego wcznie), uprawnione s do wymiany 4 zawodników przez cay czas trwania zawodów, bez prawa ich powrotu do gry