Terminy rozpoczcia rozgrywek sezon 2018/2019 i terminy Pucharu Starostw
30.05.2018.
Wydzia Gier ZOZPN podaje wstpne propozycje terminów: Pucharu Starostów i rozpoczcia w Klasie Okrgowej i Klasie A (propozycje terminów musz by jeszcze zatwierdzone przez Zarzd ZOZPN):
 
Puchar Starostów:

07/08 lipca 2018 r.
14/15 lipca -#-
21/22 lipca -#-
28/29 lipca -#-

Klasa Okrgowa:
rozpoczcie: 11/12 sierpnia 2018 r.
15 sierpnia (roda)br.
wszystkie pozostae kolejki sobota/niedziela
zakoczenie: 10/11 listopada 2018 r.

Klasa A:

rozpoczcie: 18/19 sierpnia 2018 r.
wszystkie kolejki sobota/niedziela
zakoczenie: 10/11 listopada 2018 r.