Obsada sdziowska
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska: stana na 18.10.2017 r. godz. 11:00

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, LKS Metalowiec Goraj, GKS Orze Tereszpol, GKS Pera Deszkowice, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywace, PKS Metanoja Lipsko, GKS Sparta abunie, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, GKS Huragan Hrubieszów, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/publikacje/42/1581-S%C4%99dzia%202%202016

 
 

 

  ZAPRASZAMY DO CIEKAWEJ LEKTURY:

  http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,wywiad-z-rafalem-rostkowskim-o-pilce-dzieciecej,artykul,729339,1,13283.html

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 21/22.10.2017 r. (S/N)

III LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

S 15

JAROSAW-SOA

BURAK

KDZIORA

UKIEWICZ 

 

IV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

N 14

VICTORIA-POWILAK

TUCKI

JASINA

CIELICA 

 

 

 

I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

PT 14:30-16:30

HETMAN/AMSPN-CHEM/NIED

TUCKI

BURAK

UKIEWICZ 

 

 

 

 

 


II LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

S 11

JANOWIANKA-POM

BOROWISKI

WRÓBEL

PUPIEC 

 


III LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi

S 13

POTOK-GÓRNIK .

MIL

GARBATY

WAKO


Odwoane przez LZPN

ORKAN-KINGA

KULESZA

WINIARCZYK

SZYMALA
KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 12

ORION D-OMEGA

BARDA

BURAK

SZYKUA

 

N 14

UNIA-KORONA

KOWALCZUK

KDZIORA

GÓRSKI

 

N 14

HUCZWA-WÓKNIARZ

UKIEWICZ

SZEWCZUK

MICHALEC

 

N 14

IGROS-OLENDER

LENARD

KLUK

SOBODA

 

N 14

OSTOJA-VICTORIA

BOROWISKI

GARBATY

PUPIEC

 

N 15

ORKAN-OLIMPIA

GIL

KOSTRUBAA

KURYJ

 

S 14

GROM-SOKÓ

JASINA

KOSTRUBAA

BARDA

 

S 15

OLIMPIAKOS-GRYF

KLUK

LENARD

KAPONKLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

COSMOS-ALEKSANDRIA

WRÓBEL

GÓRA

LIPSKI


N 12

PERA D.-ORZE T.

LIPSKI

GÓRA

WRÓBEL


N 14

TUR-RELAX R.

PAWZKA

LICHOTA

PODGÓRSKI


N 14

TANEW-METALOWIEC

FURMANEK

SZCZYGIE

SADOWSKI

 

N 15

PIAST-TARPAN

SZYKUA

BURAK

BARDA

 

N 14

HUK-BKITNI

SWACHA

FIDOR

LUTEREK


 


KLASA A - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

POGO-POTOK

KAPON

SWATOWSKI

WAWRYK


N 15

SZYSZA-SPARTA W.

RADLISKI

ABA

ZUB

 

N 14

SPARTA .-GRANICA

WINIARSKI

MACHETA

SZYMALA

 

N 15

ANDORIA-PERA T.

KOCZEK SZ.

KOCZEK A.

KULESZA

 

N 13

GRAF-DELTA

ZUB

ABA

RADLISKI


N 14

METANOJA-SZUMY

MIL

WAKO

KOSTRUBIEC

 


KLASA B

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 11:30

WRZOS-ALWA

LUTEREK

FIDOR

SWACHA


N 14

WOLA-RELAX KS.

LIWISKI

ZABORNIAK

KRUK

 

N 12

RUCH-HURAGAN

KURYJ

KOSTRUBAA

GIL

 

N 14:30

TARNAWATKA-ORION J.

KASZTELAN P.

LITWIN

PRZYCZYNA

 WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-13

AMSPN-MUKS/NIEDWIADEK

GÓRA

MACHETA

LITWIN 

 

 

 


WLM

 

Druyny

 

Uwagi

N 11-12:30

AMSPN HETMAN-MOTOR

WAWRYK
S 11

UNIA-AVIA

WIERZBICKI

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 12

PIAST-ROZTOCZE

LIWISKI

 

 

 

S 14

ORION D.-RELAX KS.

LIWISKI

 

 

 

N 11

METALOWEC-OLIMPIAKOS

LICHOTA

PODGÓRSKI

PAWZKA

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


SZYSZA-OMEGA

przeoone

 

 

 

N 11

OSTOJA-KRYSZTA

GARBATY

PUPIEC

BOROWISKI

 

S 14

KORONA-GRYF

SOBODA


 

 

-------

SKORPION-SZUMY

prze.

 
OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

ALEKSANDRIA-BKITNI

we wasnym

zakresie 

 

 

S 11

IGROS-VICTORIA

ZUB

 

 OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

DELTA-HURAGAN

SZCZYGIE

 

 

 

S 15

PERA T.-OLIMPIA

CIELICA

 

 

 

N 12

TARNAWATKA-SPARTA .

LITWIN

PRZYCZYNA

KASZTELAN

 


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

OLIMPIAKOS-GAUDIUM

KRUK

 

 

 

-----

COSMOS-SKORPION

prze,

 


 

N 11

RELAX R.-ROZTOCZE

FURMANEK

 

 

 

S 11

ORZE T.-SZUMY

FURMANEK

 


 

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13

GAUDIUM-GRYF

we wasnym

zakresie

 

 

S 12

SPARTA W.-KRYSZTA

SOBODA

 


 

------

ROZTOCZE-OLENDER

prze.

 

 

 

S 11:30

RELAX KS.-OMEGA

PAWZKA 

S 11

POGO-ORION

SZYMALA 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

------

MSPN ROZTOCZE-GROM

prze.

 

 

 

S 12:30

IGROS-VICTORIA

 ZUB

 


 

 N 11

SOKÓ-WÓKNIARZ

we wasnym

zakresie 

 

 

----

AMSPN HETMAN-OSiR

prze.

 

 

 

S 15
BKITNI-ROZTOCZE
KRUK
     


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 11

OLIMPIA-GAUDIUM

GÓRSKI

 

 

 

N 11

OLIMP-SZUMY

we wasnym

zkaresie


 

N 12:30

ORKAN-GRAF

we wasnym

zkaresie

 

 

S 10

KORONA-HUCZWA

we wasnym

zkaresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 11

AMSPN HETMAN-UNIA

KULESZA

 

 

 

S 12

BIGORAJCZYKI-GAUDIUM

ZABORNIAK

 


 

N 13:30

RELAX KS.-GRANICA

we wasnym

zkaresie

 

 

S 10

PIAST-GRYF

LIWISKI 

S 10:30

OSiR-OMEGA

ZABORNIAK

 


 


ORLIK:

Skierbieszów S 9 Luterek

Zamo S 9 Gil, Lichota

Zwierzyniec S 9, Garbaty, Lipski
 


 
 

 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 18.10.2017 r. (S/N)

PUCHAR POLSKI-SPRAWOZDANIE WYPISUJEMY RCZNIE 

 

Druyny

 

Uwagi

R 14:30

HUCZWA-ADA 

BURAK 

TUCKI

BOROWISKI


R 14:30

UNIA-ROZTOCZE 

ASZKIEWICZ 

KLUK

SOBODA


 

 

 

 

 

 

IV LIGA

 

Druyny

 

Uwagi

S 15

RYKI-ADAMÓW

KLUK

JASINA

KOWALCZUK


N 14

POWILAK-EKO

OSTROWSKI

KAPON

GÓRSKI 

 

I LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

N 10

ADA-AMSPN HETMAN

ASZKIEWICZ

KOSTRUBAA

BURAK


N 12

ADA-KS HETMAN

BURAK

KOSTRUBAA

ASZKIEWICZ


S 13-15

TOMASOVIA-LUBLINIANKA

TUCKI

RADLISKI

ZUB


S 11

  GAUDIUM-GÓRNIK .

BURAK 

KDZIORA

UCZKA
II LWJ

 

Druyny

 

Uwagi

S 11

UNIA-GÓRNIK .

WIERZBICKI

KASZTELAN P.

SZEWCZUK 

 


III LIGA KOBIET

 

Druyny

 

Uwagi


 

 

 

 


KLASA OKRGOWA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 15

OLIMPIAKOS-ORION D.

KAPON

ASZKIEWICZ

GARBATY

 

N 11 zmiana na wniosek Gromu

GRYF-GROM

UKIEWICZ

SZEWCZUK

PUPIEC

 

S 15

SOKÓ-ORKAN

UCZKA

BURAK

KDZIORA

 

N 15

OLIMPIA-OSTOJA

KOWALCZUK

KURYJ

KLUK

 

N 15

VICTORIA-IGROS

SZEWCZUK

LENARD

UKIEWICZ

 

S 15

OLENDER-HUCZWA

SWACHA

GÓRSKI

OSTROWSKI

 

N 12:30

WÓKNIARZ-UNIA

TUCKI

ZUB

RADLISKI

 

N 14

KORONA-OMEGA

JASINA

GARBATY

BOROWISKIKLASA A - GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 14

HUK-COSMOS

KOCZEK SZ.

SWACHA

FIDOR


N 13

BKITNI-PIAST

WINIARCZYK

PODGÓRSKI

UCZKA


S 12

TARPAN-TANEW

FURMANEK

SZYKUA

WINIARCZYK


N 15

METALOWEC-TUR

RADLISKI

ZUB

TUCKI

 

N 15

RELAX R.-PERA D.

GÓRA

LUTEREK

SZYKUA

 

N 15

ORZE T.-ALEKSANDRIA

KOSTRUBAA

BURAK

ASZKIEWICZ


 


KLASA A - GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 14

METANOJA-POGO

MICHALEC

KOSTUBIEC

KULESZA


S 14

GRAF-SZUMY

MIL

WAKO

KURYJ

 

N 15

DELTA-ANDORIA

PAWZKA

LIWISKI

KRUK

 

N 15

PERA T.-SPARTA .

WINIARSKI

NIZIO

SWATOWSKI

 

N 15

GRANICA-SZYSZA

GIL

LICHOTA

SADOWSKI


N 14

SPARTA W.-POTOK

BARDA

WIERZBICKI

KASZTELAN P.

 


KLASA B

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 15

ORION J.-RUCH

BARDA

GÓRA

FIDOR


S 15:30

HURAGAN-WOLA

CIELICA

BOROWISKI

GIL

 

N 15

RELAX KS.-WRZOS

FURMANEK

SZCZYGIE

KIEBISKI

 

N 12

ALWA-ALBATROS

SZYKUA

LUTEREK

GÓRA

 WLTR

 

Druyny

 

Uwagi

S 11-13

OSiR-AMSPN HETMAN

MICHALEC

SZAROWOLEC

NIZIO


S 11-13

TOMASOVIA-AVIA

ABA

SWATOWSKI

LUTEREK 

 


WLM

 

Druyny

 

Uwagi

S 15-16:30

TOMASOVIA-BKS LUBLIN

ABA

 

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

-----

KORONA-SZUMY

prze.

 

 

 

R 15

GRYF-OSTOJA

MIL

WAKO

 

25.10.2017 r.


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13

OLENDER-WÓKNIARZ

we wasnym

zakresie

 

 

PON 16

GROM-IGROS

LIWISKI

 

 

12.10.2017 r.

S 11

VICTORIA-ALEKSANDRIA

KRUK

LIWISKI

 

28.10.2017 r.


=


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13

RELAX R.-SZUMY

we wasnym

zakresie

 

 OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13

ORION D.-RELAX KS.

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 15:30

IGROS-MSPN ROZTOCZE

ZUB

 


18.10.2017 r.


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 11

GRAF-SZUMY

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 14

OMEGA-PIAST

we wasnym

zakresie 


 

S 14

GRANICA-BIGORAJCZYKI

we wasnym

zakresie


 


 

Orliki:

S 9 danów: Gil

S 9  Zamo Rotunda: Fidor, Góra

N 9 Zamo Rotunda: Gil, Lichota

 
  

 
 
 
  
 
 

 


 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 

 

 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

CZW 15:30

GRAF-OLIMP

CIELICA  JARCZÓW

 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

R 16

BIGORAJCZYKI-AMSPN HETMAN

PAWZKA

 

 

25.10.2017 r. 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

CZW 15:30

HUCZWA-GRAF

CIELICA19.10.2017 r.

 

 

 


 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 27.09.2017 r. (R)


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

VICTORIA-SOKÓ

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

-----------

GAUDIUM--GRAF

przeoone

 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

UNIA-OMEGA

KASZTELAN P.

 

 
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 26/27.08.2017 r. (S/N)


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

-----------

GROM-OLENDER

przeoony

 

 

 OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

PRZEOONE

BKITNI-GROM

LIWISKI 

 

 

 
OKRGOWA LIGA MODZIKÓW MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


BIGORAJCZYKI-RELAX KS.

  

 

 

 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO

Termin : 05/06.09.2017 r. (WT/R)

OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


SPARTA W.-GAUDIUM


 

 

 


POGO-OLENDER

  


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi


VICTORIA-BKITNI


 

 

  
 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 16/17.09.2017 r. (S/N)


 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 15

RELAX KS.-ORION

we wasnym

zakresie

 

 

N 15

OLIMPIAKOS-METALOWIEC

LIWISKI


 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

---------

AMSPN HETMAN-BKITNI

przeoone

 


 

S 13

VICTORIA-BKITNI

we wasnym

zakresie


 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

--------

GRAF-OLIMP

przeoone 
 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 30.09./01.10.2017 r. (S/NOKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

N 13:30

OLENDER-KRYSZTA

 we wasnym

zakresie


  

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 07/08.10.2017 r. (S/N)


 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

------------

OSTOJA-SZUMY

przeoone


 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

TANEW-VICTORIA

we wasnym  zakresie

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW MODSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 12

TARNAWATKA-DELTA

------------

 

 

04.11.2017 r.


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY STARSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 15:30

SOKÓ-SKORPION

we wasnym

zakresie

 

 


 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

S 11

VICTORIA-OSiR

we wasnym 

zakresie 

 

  

 

 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN