Obsada sdziowska
11.08.2009.
Zarzd OKS ZOZPN informuje, e obsad rozgrywek modzieowych, turniejów, rozgrywek LZS oraz meczów towarzyskich prowadzi kolega Andrzej Duda. Sdziowanie bez zgody referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny.

__________________________________________________________________________________________________  

obsada sdziowska:  22.03.  godz. 15.00

 

telefon do Kol. Jacek Juszczak   kom. 724-669-940-rozgrywki seniorów.

  telefon do Kol. Andrzej Duda   kom. 512-601-354-rozgrywki modzieowe, Puchar StarostówW CELU PYNNOCI OBSADY PROSZ O PODAWANIE WCZENIEJSZYCH URLOPÓW.      

1. Sdziowie zobowizani s do zgaszania planowanej nieobecnoci w obsadzie:

a. W przypadku kolejki „sobotnio – niedzielnej” do godz. 20.00 w poniedziaek przed planowan kolejk;

b. W przypadku kolejki „rodowej” do godz. 20.00 w czwartek przed planowan kolejk;

Urlopy naley wysya na adres e-mail: zozpn@wp.pl          

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW GÓWNYCH KLASY OKRGOWEJ ABY W PRZYPADKU BRAKU NAPOMNIE (.k.) i WYKLUCZE W SPRAWOZDANIU W SYSTEMIE EXTRANET WPISYWA ( na przedniej stronie prosz wpisywa: brak napomnie  i wyklucze).

PROBA DO KOLEGÓW SDZIÓW O WPISYWANIE PENYCH NAZW ROZGRYWEK Z ROZRÓNIENIEM NA SENIORÓW I JUNIORÓW ORAZ GRUP ROZGRYWKOW. ZASADA TA DOTYCZY RÓWNIE ROZGRYWEK MODZIEOWYCH.

BIURO ZOZPN INFORMUJE KOLEGÓW SDZIÓW, E DELEGACJE SDZIOWSKIE ZA PROWADZENIE ZAWODÓW GRUP MODZIEOWYCH ROZLICZANE S W PONIEDZIAEK W GODZINACH 8-11. ISTNIEJE MOLIWO PRZELEWU NA KONTO (RAZ W MIESICU), PO PRZESANIU DELEGACJI Z RÓWNOCZESNYM PODANIEM NUMERU KONTA BANKOWEGO. 

  PRZYPOMINAMY O WYSYANIU WYNIKÓW SMS  BEZPOREDNIO PO ZAWODACH

 

 Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej w Zamociu informuje, e delegacje sdziowskie za prowadzenie zawodów nastpujcych Klubów bd rozliczane przez biuro ZOZPN (gotówk tylko w poniedziaki od godz. 8-11, przelewem raz w miesicu-na koniec danego miesica).  Delegacje z danego meczu prosz rozlicza w tym samym miesicu w którym rozegrane zostay): I LWJ: Fundacja KS Hetman Zamo, III Liga Kobiet: LKS Orkan Beec. Klasa Okrgowa: STS Gryf Gmina Zamo, LKS Grom Róaniec, TKS Huczwa Tyszowce, MGKS Igros Krasnobród, KS Korona aszczów, LKS Olimpia EB Wojan Miczyn, LKS Olimpiakos Tarnogród, GLKS Omega Stary Zamo, LKS Orkan Beec, GKS Ostoja Skierbieszów, SP Victoria ukowa. Klasa A gr. I: GKS Bkitni Obsza, LKS Cosmos Józefów, LKS Metalowiec Goraj, GKS Orze Tereszpol, GKS Pera Deszkowice, SP Piast Babice, GKS Relax Radecznica. Klasa A gr. II: GKS Andoria Mircze, Delta Nielisz, GLKS Graf Chodywace, PKS Metanoja Lipsko, GKS Sparta abunie, GKS Szysza Tarnoszyn. Klasa B: KP Albatros Biszcza, KS Alwa Brody Mae, GKS Huragan Hrubieszów, LKS Orion Stihl Jacnia, GKS Relax Ksipol, KS Wola Róaniecka-Luchów. Delegacje prosz wypisywa z kosztami uzyskania przychodu i wycznie na drukach delegacji sdziowskich ( z wyczeniem jakichkolwiek rachunków).

 

PRZYPOMINA SI O POTWIERDZANIU GOTOWOCI DO PROWADZENIA ZAWODÓW W SYSTEMIE EXTRANET.

       

        

                                                                    


 _____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                   

                                                                                 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 

ZARZD OKRGOWEGO KOLEGIUM SDZIÓW INFORMUJE, E OD SEZONU 2014/2015 SDZIOWIE MAJ OBOWIZEK WYPENI SPRAWOZDANIE ZE WSZYSTKICH ROZGRYWEK W SYSTEMIE EXTRANET NAJPÓNIEJ DO WTORKU W GODZINACH PORANNYCH DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W WEEKEND ORAZ DO GODZIN PORANNYCH W PITEK DLA SERII SPOTKA ROZGRYWANYCH W RODY.

   

 

 INSTRUKCJA WYSYANIA SMS W SYTUACJACH WYJTKOWYCH

W przypadkach kiedy jestecie delegowani na zawody, które si nie odbyy (np. nie stawia si jedna lub obydwie druyny, druyna nie posiadaa wanych kart zdrowia…) bd te zawodyzostay zakoczone przed upywem regulaminowego czasu (zejcie jednej z druyn, zdekompletowanie druyny, atak na sdziego…) w dalszym cigu naley wysa smsa w cigu 15 minut. W takich przypadkach naley po numerze meczu i krzyyku wpisa nastpujce litery (XXXXXX to numer meczu):
Mecz przerwany: XXXXXX#P
Mecz si nie odby: XXXXXX#N
Wysyamy smsem tre która jest podkrelona i pogrubiona

 

 

  

Zarzd Okrgowego Kolegium Sdziów zgodnie z podjt Uchwa informuje, e obsada spotka sparingowych i towarzyskich bdzie zamieszczona na stronie zozpn (procedura jak dla meczów mistrzowskich). Kolegów, którzy z rónych przyczyn nie mog by dyspozycjni prosz o wczeniejsze zgoszanie telefonicznie do Kol. Andrzeja Dudy (kom. 512-601-354). Sdziowie, którzy nie zgosz urlopowania oraz bd unikali prowadzenia spotka zostan podani na stronie z imienia i nazwiska.

  

 

 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

   Sdziowanie bez bezporednio wydanej zgody przez referentów obsady bdzie skutkowao wnioskiem do Wydziau Dyscypliny. 

    

 

NOWY NUMER CZASOPISMA SDZIA:

https://www.pzpn.pl/public/system/files/publikacje/42/1581-S%C4%99dzia%202%202016

 
 

 

  ZAPRASZAMY DO CIEKAWEJ LEKTURY:

  http://www.przegladsportowy.pl/magazyn-przegladu-sportowego,wywiad-z-rafalem-rostkowskim-o-pilce-dzieciecej,artykul,729339,1,13283.html

 

 

 

 

ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN PROSZ SPRAWDZI OBSAD PRZED SAMYM

WYJAZDEM NA ZAWODY-OBOWIZUJE DO ODWOANIA.

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY, E ISTNIEJE OBOWIZEK WPISYWANIA DO SPRAWOZDANIA IMIONA I NAZWISKA SDZIÓW KLUBOWYCH.

 

 

PRZYPOMINAMY, E NIEDYSPOZCYJNO NA ZAWODY NALEY PRZESA DROG MAILOW NA ADRES:

zozpn@wp.pl  (szczegóy na pocztku strony).

 

PRZYPOMINAMY, E ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRZEWODNICZCEGO OKS ZOZPN WITOLDA WOSIA W

PRZYPADKU JEELI EKWIWALENT ZA ZAWODY ODBIERA INNA OSOBA NI WYSTAWCA DELEGACJI,

WYSTAWCA MA OBOWIZEK POINFORMA O TYM FAKCIE GÓWN KSIGOW ZOZPN

TELEFONICZNIE LUB WYSTAWI PISEMNE UPOWANIENIE.

 

 

 

 

 

 

PILNE SDZIOWIE OKS ZOZPN!!! 


Okrgowe Kolegium Sdziów ZOZPN informuje o koniecznoci rejestracji wszystkich sdziów w nowym systemie PZPN24 przeznaczonym do wypeniania sprawozda. System PZPN24 od pierwszej kolejki sezonu 2017/2018 zastpi elektroniczny system Extranet. Poniej prezentujemy szczegóy dotyczce rejestracji sdziów w w/w systemie.

Instrukcja w jaki sposób sdziowie maj si zarejestrowa na stronie PZPN24 (czas rejestracji okoo 5 minut) >>TUTAJ

Od  sezonu 2017/2018 wszystkie rozgrywki bd obsugiwane wycznie przez nowy system, dlatego zachcamy wszystkich do jego testowania.

Sdziowie III i IV ligi wpisuj asystentów  przez system ekstranet, najszybciej jak jest to moliwe. W tej chwili nie istnieje moliwo wyznaczania asystentów przez PZPN24.

 

 

EGZAMINY TEORETYCZNO SPRAWNOCIOWE - 04 CZERWCA 2018 r. (WTOREK) GODZ. 15:30 -   w Zamociu; OSiR w Zamociu. Prosimy o punktualne przybycie. EGZAMINY DOTYCZ WSZYSTKICH SDZIÓW, TAKE TYCH PO OSTATNIM KURSIE. WARUNKIEM DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU SPRAWNOCIOWEGO JEST OKAZANIE WANEJ KARTY ZDROWIA W DNIU EGZMINU.

 

 


OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 21.03.2018 r. (R)


LWTR


Druyny

Obsada

Uwagi

R 16

AMSPN HETMAN-NIEDWIADEK

WAKO

BARDA

KULESZA 

 

  OBSADA  SEDZIOWSKA      TURNIEJE  HALOWE 

 

 

                                                                              TURNIEJ  NADRZECZE

                                                                                                 

        23.03. PT.    18.00 - 20.00            BARDA   MIL

        24.03.SOB.   9.00 - 19.00            SOBODA  GÓRA  GIL

        25.03.NIEDZ. 9.00 - 14.00            UCZKA  SWACHA

 

    

                                              TURNIEJ  CHARYTATYWNY            TOMASZÓW LUB.      HALA ZS.NR.2

         24.03. SOB.  10.00                     LUTEREK  MIL  WAKO

 

         22.03. CZW.   9.00         TURNIEJ  SZKOLNY               ABUKI                   HALA ZS.

                                                                           SWATOWSKI

 

        25.03. NIEDZ. 9.30        WOJEWÓDZKI FINA TKKF  AMATORÓW                HALA  ROLNICZAK

                                                                         LUTEREK  WINIARSKI

    

 

                                

                                                                 SPARINGI

        

 

          24 03. SOB   9.00           KRYSZTA  -   POTOK                                              ZAMO OSiR

                                                           WINIARSKI   JDRUSZKO   LICHOTA

 

          24.03. SOB.  18.00         ROZTOCZE  -  OMEGA                                             ZAMO OSiR

                                                           UCZKA  KOCZEK Sz. KOSTRUBIEC

 

          25.03.NIEDZ. 14.00        SOKÓ -  ORION D.                                                  FRAMPOL

                                                           FURMANEK  LIWISKI

 

          25.03.NIEDZ. 16.00        ORZE T.  -  TUR                                                      FRAMPOL

                                                           LIWISKI   FURMANEK

 

                                                           

                                                                                                 

 

  

                                                  


   

                                               

 

 

                                               

 

    

                                                  

 

     

                                               

 

     

                                                     

 

  

                                      

 

  

                                               

 

    

                                                 

 

    

                                                   

 

 

                                

 

    

                                               

 

 

                                

 

  

                                    

 

   

                                     

 

   

                                          

 

 

                                              

 

 

                                                 

 

 

                                             

 

 

                                                    

 

  

                                            

 

  

                                         

 

 

                                             

 

     

                                              

   

 

          

                                          

     

 

                                         

 

  

                                         

 

    

                                                 

 

     

                                         

 

   

                                          

 

  

                                           

 

   

                                          

  

  

                                           

 

 

                                               

                                       

 

   

                                       

        

         

                                       

                                                    

                                                 

     

 

 

   
 
   
 
                              
 

   

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZALEGE i PRZEOONE i DO WYJANIENIA: 

 
 
 
 

WIOSNA 2018 

OBSADA SDZIOWSKA OKS ZOZPN ZAMO


Termin : 17/18.03.2018 r. (S/N)


III LIGA


Druyny

Obsada

Uwagi

S 14

PODLASIE-MOTOR

BURAK

GIL

UCZKA


IV LIGAObsada


N 13

EKO RÓANKA-STAL KR.

OSTROWSKI

KAPON

BARDA

KLASA OKRGOWA-XVI KOLEJKA ODWOANA

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

 

ORION-HUCZWA

UCZKA

SWACHA

MIL


 

UNIA-IGROS

KLUK

GÓRSKI

SZCZUREK


 

OMEGA-OSTOJA

KDZIORA

KURYJ

BURAK


 

KORONA-ORKAN

UKIEWICZ

JASINA

CHABROS


 

WÓKNIARZ-GROM

GARBATY

KOSTRUBAA

GÓRA

Goraj

 

OLENDER-OLIMPIAKOS

WRÓBEL

WINIARCZYK

PAWZKA


 

VICTORIA-GRYF

SOBODA

RADLISKI

FURMANEK


 

OLIMPIA-SOKÓ

LENARD

SZYKUA

KOCZEK SZ.


 

 

OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r. (remont boiska w Ksipolu)

RELAX KS.-PIAST

----------------

 

 

 


OKRGOWA LIGA JUNIORÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018 r.
 OSTOJA-SZUMY LUTEREK
     


OKRGOWA LIGA TRAMPKARZY MODSZYCH

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLENDER-RELAX KS.

LIWISKI

 

 

 


OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

przeoone

WÓKNIARZ-AMSPN HETMAN

  LIWISKI

 

 

  


 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

ZRYW-OLIMPIA

-----

   

 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. II

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

OLIMP-ORKAN

WIERZBICKI

 

 


 

OKRGOWA LIGA MODZIKÓW STARSZYCH GR. I

Godz.

Druyny

Obsada

Uwagi

WIOSNA 2018

AMSPN HETMAN-BKITNI

przeoone

 


 

  

 
_________________________________________________________________________________________________________________________

BRAK SPRAWOZDA:

   

    

 


adres LZPN:
LUBELSKI ZWIZEK PIKI NONEJ, UL. FILARETÓW 44, 20-609 LUBLIN