Wadze ZOZPN
01.09.2008.


Zarzd Zamojskiego Okrgowego Zwizku Piki Nonej kadencja 2016-2020

Imi i nazwisko                       

Funkcja                                                                                                                                                                      

Stanisaw      PRYCIUK PREZES
Jerzy                  BOJKO Wiceprezes ds. Szkolenia, Przewodniczcy Rady Trenerów
Edmund        KAWKA Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Witold                WO Wiceprezes ds. Sdziowskich, Przewodniczcy Okrgowego Kolegium Sdziów
Tadeusz       GONTARZ Sekretarz
Krzysztof            FIDOR Czonek
Andrzej  DUDA Czonek
Tadeusz DUDEK Czonek
Zbigniew          KUCZYSKI Czonek
Zbigniew PAJK Czonek
Wojciech       WRONKA

Czonek

 

 

Komisja Rewizyjna ZOZPN kadencja 2016-2020

 

Imi i nazwisko                             Funkcja                                                                             
Jan MADYSKI -   Przewodniczcy
Marian LACHOWICZ  Wiceprzewodniczacy 
Artur NOWOSAD Sekretarz
Andrzej CICHOCKI Czonek   
Andrzej SIKORSKI - Czonek