Dane Teleadresowe
13.04.2007.
Image

 

Zamojski Okrgowy Zwizek Piki Nonej 
ul. Królowej Jadwigi 8
22-400 Zamo
 
tel/fax +48 84 6386240
e-mail: zozpn@wp.pl 
 
NIP:  922-15-80-377
 
Nr konta bankowego:
15 1500 1807 1218 0004 1368 0000
Bank Zachodni WBK
 
Uchwa Zarzdu ZOZPN stron ZOZPN prowadzi Andrzej Swacha.